Kategória Aktuality

NRSNM navštívila delegácia mesta Nový Sad

Podľa dobrých a už tradičných zvykov pred koncom roka ústredie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšny v Novom Sade navštívili dňa 29. decembra 2022 zástupca primátora mesta Nový Sad Igor Crnobarac a člen mestského zastupiteľstva pre správu a predpisy Milovan Amidžić,…

Z ústanovujúceho a prvého riadneho zasadnutia NRSNM

Dňa 16. decembra 2022 v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Ustanovujúcemu zasadnutiu predsedal najstarší člen rady – Mišo Filip zo Starej Pazovy a v pracovnom predsedníctve okrem neho boli i dvaja najmladší…

Divadelná edukácia

Po ukončení 28. Prehliadky detskej divadelnej tvorby 3xĎ v Starej Pazove 10. decembra 2022 v priestoroch SKUS hrdinu Janka Čmelíka sa uskutočnila divadelná edukácia, ktorú viedol režisér Peter Hudák zo slovenského Púchova, ktorý zároveň bol aj porotcom na prehliadke. Vedúci dielne sa…

Aktív učiteľov prvého ročníka ZŠ

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov v rámci realizácie projektu Kvalitné vyučovanie pre naše školy usporiadala akreditované odborné zdokonaľovanie pre učiteľov 1. ročníka na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským. Odborné zdokonaľovanie sa uskutočnilo na ZŠ 15. októbra…

28. Detská divadelná prehliadka 3xĎ

V poradí 28. ročník detského divadelného sviatku 3xĎ sa uskutočnil dňa 10. decembra 2022 v staropazovskej divadelnej sále, kde najprv bolo slávnostné otvorenie. Ako prvý sa prítomným prihovoril Boris Konček, tretí tajomník z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade a tohtoročnú…

Podpisovanie zmlúv o štipendiu

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 22. novembra bežného roku  predsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová a koordinátorka pre vzdelávanie podpísali zmluvu s deviatimi štipendistami NRSNM na akademický rok 2022 Štipendium vo výške 5.000,00 na mesačnej úrovni sa bude vyplácať počas…

56. Stretnutie v pivnickom poli

V dňoch od 18. do 20. novembra 2022 v sieni Domu kultúry v Pivnici sa uskutočnilo 56. Stretnutie v pivnickom poli. Prvý koncert festival so slávnostným otvorením prebiehal v priamom televíznom prenose RT Vojvodiny. Na začiatku prítomných v sieni a…