Dvadsať rokov Spolku kulpínskych žien

Dňa 4. februára 2023 v Kulpíne Spolok tamojších žien zaznamenal 20 rokov svojho pôsobenia, aj keď jeho korene siahajú omnoho hlbšie do minulosti. Bola to jedinečná príležitosť, aby usilovné Kulpínčanky odprezentovali svoju ďalšiu publikáciu – Naše  jubileá. Celé toto dvadsaťročné obdobie spolok úspešne viedla Katarína Zorňanová, ale v deň osláv prítomným hostkám i hosťom z Báčskeho Petrovca, Hložian, Maglića, Kovačice a Dobanoviec odovzdala predsednícke žezlo svojej nástupkyni Nataši Zimanovej. Oslávenkyne do Kulpína prišla pozdraviť aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková a k jubileu im zagratulovali aj početní predstavitelia miestnych združení. Okrem iných aj Miroslav Čeman, pokrajinský poslanec a spred Obce Báčsky Petrovec Andrea Trpinská a Daniela Chalupková. Tiež im zagratulovala aj Viera Miškovicová, predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien. O knihe hovorila Katarína Pucovská a večierok moderovala Viera Dorčová-Babiaková. Zlatým klincom programu bola prítomnosť mladomanželského páru oblečeného v krásnom kroji, ktorý predviedli Nataša Labátová a Pavel Pavlíni. Program spestrili i mladí kulpínski interpreti ľudovej hudby Andrea Šimova, Andrea Valentíková a Zoroslav Zima za sprievodu Ondreja Maglovského. A aby nálada ani po uklončení oficiálnej časti osláv neklesala, postarali sa Ján Zelenák a Ján Andrášik, ktorí hrali do tanca. Tým ovzdušie tohto spoločenského podujatia nabralo príjemný a uvoľnený rodinný ráz.