Udelené ocenenia najlepším žiakom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pravidelne vypisuje literárny a výtvarný súbeh na tému Najkrajšie rozprávky z celého sveta,…

Medzinárodný deň materinského jazyka v Debeljači

V stredu 21. februára 2024 v Dome kultúry Józsefa Attilu v  Debeljači prebiehali ústredné oslavy Medzinárodného dňa materinského jazyka v Srbsku…

Z 13. zasadnutia NRSNM v Novom Sade

Dňa 8. februára 2024 v Novom Sade sa za prítomnosti 19 členov v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov uskutočnilo 13.…

Nový veľvyslanec SR na návšteve NRSNM

Dňa 8. februára 2024 na pôde NRSNM predsedníčka národnostnej rady p. Dušanka Petráková v rámci prvej zdvorislostnej návštevy prijala nového, mimoriadneho…

Návšteva z Nadlaku

Vo štvrtok 8. februára 2024 v miestnostiach NRSNM  Mgr. Pavla Hlásnika, prvého podpredsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku privítala…

Výbor pre informovanie
Výbor pre informovanie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor pre kultúru
Výbor pre kultúru
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Srbsko – slovenský slovník administrativno – právnickej terminológie