Kovačica 222-ročná

V rámci kovačických májových osláv v sobotu 18. mája 2024 sa vo vynovenom Dome kultúry 3. októbra v Kovačici uskutočnil ústredný kultúrno-umelecký program…

68. Literárne snemovanie

Dňa 18. mája 2024 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa uskutočnilo 68. literárne snemovanie. Príspevky boli venované…

Súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy

Dňa 11. mája 2024 sa na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl…

Konferencia venovaná Martinovi Jonášovi

Dňa 11. mája 2024 vo veľkej sieni Miestneho spoločenstva v Kovačici sa uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Jonáš – minulosť, súčasnosť, budúcnosť venovaná…

Z návštevy evanjelikov z Liptovského Mikuláša

Dňa 10. mája 2024 sídlo NRSNM v Novom Sade navštívil cirkevný zbor ECAV z Liptovského Mikuláša zo Slovenskej republiky v čele s námestným farárom…

Výbor pre informovanie
Výbor pre informovanie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor pre kultúru
Výbor pre kultúru
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Srbsko – slovenský slovník administrativno – právnickej terminológie