Výsledky

Súbehu na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť a aktivity slovenských kultúrnych ustanovizní, mimovládnych organizácií a spolkov v Srbsku v roku 2024 Komisia…

Záverečné skúšky

Od 18. – 20. júna toho roku žiaci ôsmeho ročníka skladali záverečné skúšky. Vypracovanie testov, prekolad testov a realizáciu mal na…

Aktív riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským

Aktív riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, sa uskutočnil vo štvrtok, 13. júna 2024 v priestoroch základnej pkoly…

Stretnutie Koordinácie národnostných rád na Ministerstve osvety

V piatok 14. júna 2024 sa v Belehrade na Ministerstve osvety konalo zasadnutie predstaviteľov ministrerstva a Koordinácie národnostných rád národnostných menšín,…

POZVÁNKA NA 30. DFF Zlatá brána – Kysáč 2024

Program 30. DFS ZB 2024 Kysac

Výbor pre informovanie
Výbor pre informovanie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor pre kultúru
Výbor pre kultúru
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Srbsko – slovenský slovník administrativno – právnickej terminológie