Kovačica 221-ročná

V rámci kovačických májových osláv v sobotu 20. mája 2023 sa uskutočnila aj prehliadka folklórnych skupín, na ktorej sa zúčastnilo vyše päťsto účastníkov…

Súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy

Dňa 20. mája 2023 sa na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre…

Udelenie cien Pro Cultura Slovaca

Dňa 20. mája 2023 v centrálnom sídle DZSČR bola udelená Cena Pro Cultura Slovaca. Jej tohtoročnými laureátmi sa stali: Mgr. Pavel…

Návšteva z Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev

V pondelok 22. mája 2023 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková v miestnostiach NRSNM prijala Milinku Chrťanovú, úradujúcu asistentku…

Prezentácia slovenčiny v Šíde

V stredu, 17. mája predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková a koordinátoka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová navštívili Slovákov v Šíde. Sústredenie v Slovenskom…

Výbor pre informovanie
Výbor pre informovanie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor pre kultúru
Výbor pre kultúru
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Srbsko – slovenský slovník administrativno – právnickej terminológie