Aktív riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským

Aktív riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, sa uskutočnil v utorok, 14. marca 2023 so začiatkom o 11…

Zasadala Komisia pre štipendiá

V paitok, 10. marca 2023 bola konštituovaná Komisia pre štipendiá. Na svojom prvom zasadnutí vypracovali pravidlá na udelenie finančnej podpory pre…

Z otvorenia výstavy Márie Gaškovej

V Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci dňa 11. marca 2023 bola z príležitosti 75. narodenín a 50. výročia umeleckej tvorby slávnostne otvorená samostatná výstava…

Na návšteve v RTV Vojvodina

Dňa 10. marca 2023 predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková spolu s predsedníčkou Výboru pre informovanie NRSNM Annamáriou Tamašiovou na pozvanie generálneho riaditeľa RTV…

Zo 4. zasadnutia NRSNM

Dňa 24. februára 2023 so začiatkom o 18.00 hodine v miestnostiach Miestneho spoločenstva v  Kovačici sa za prítomnosti 25 členov uskutočnilo 4.…

Výbor pre informovanie
Výbor pre informovanie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor pre kultúru
Výbor pre kultúru
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Srbsko – slovenský slovník administrativno – právnickej terminológie