Delegácia Rady Európy navštívila Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny

Z kancelárie Rady Európy v Belehrade a projektu „Boj proti diskriminácii a podpore rozmanitosti v Srbsku“ vedúci divízie zo Štrasburgu, pán…

Odovzdávanie darčekov v Novom Sade

Od roku 2016 sa v Materskej škole Radosno detinjstvo v škôlke Kolibrík na ulici Jašu Tomića číslo 3 realizuje predškolský program…

Letí pieseň, letí 2023

vyzva-leti-piessen-leti-25-2023 prihlaska Leti piesen leti 25- 2023

Výzva na súťaž v kreslení komiksu

Rozdelené finančné prostriedky z Výboru pre vzdelávanie

V pondelok, 18. 09. predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Dušanka Petráková a predseda Výboru pre vzdelávanie Ján Pavlis podpísali zmluvy o finančnej…

Výbor pre informovanie
Výbor pre informovanie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor pre kultúru
Výbor pre kultúru
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Srbsko – slovenský slovník administrativno – právnickej terminológie