Deň Slovákov v Maďarsku

V organizácii Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, parlamentného hovorcu Slovákov v Maďarsku a Ústavu kultúry Slovákov a za účasti vzácnych hostí…

K pamätnému Dňu zahraničných Slovákov

Dňa 5. júla 2024 si na Slovensku pripomínajú nielen štátny sviatok – Deň Cyrila a Metoda, ale aj pamätný Deň zahraničných…

Správa z tábora Mobilná učebňa pod názvom Oži v koži Bratislavčana

Tábor Mobilná učebňa pod názvom Oži v koži Bratislavčana sa uskutočnil od 24.06.-28.06.2024 v Bratislave, hlavne na Filozofickej fakulte Konštantína Filozofa…

Didaktický kurz pre pedagógov zo slovenských škôl v zahraničí

V dňoch od 23. júna do 30 júna 2024 Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí usporiadalo didaktický kurz  Komunikácia a kreatívnosť na…

Komisárka pre ochranu rovnosti na návšteve Národnostnej rady

Dňa 1. júla 2024 sídlo Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade navštívila p. Brankica Jankovićová, komisárka pre ochranu rovnosti…

Výbor pre informovanie
Výbor pre informovanie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor pre kultúru
Výbor pre kultúru
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma
Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Srbsko – slovenský slovník administrativno – právnickej terminológie