Kategória Aktuality

Z 28. zasadnutia NRSNM

Dňa 21. júna 2022so začiatkom o 19. hodine v Novom Sade sa za prítonosti 17 členov NRSNM uskutočnila 28. schôdzu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Zasadnutím predsedala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM.             Program rokovania bol…

Podpora realizácii hodín slovenského jazyka

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny už celý rad rokov finančne podporuje realizáciu hodín slovenského jazyka ako alternatívneho programu v predškolských ustanovizniach, kde nejestvujú skupiny so slovenskou vyučovacou rečou. Ako následok takého projektu je navýšený počet žiakov na hodinách slovenčiny s…

50. Folklórny festival Tancuj, tancuj…

V areáli hložianskeho amfiteátra 18. júna 2022 sa uskutočnil 50. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Spoluzakladatelia, spoluorganizáori a realizačný tím hostiteľov sa i toho roku snažili vytvoriť čím prajnejšie podmienky na priebeh festivalu. V Hložanoch v tento deň festivalom tradične…

Podpisovanie zmlúv v oblasti vzdelávania v NRSNM

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v súlade s finančným plánom a finančnými možnosťami v rozpočtovom roku 2022 dňa 6. mája vypísal súbeh na  financovanie a spolufinancovanie programov v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania, v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje po slovensky, v predškolských…