Kategória Výbor pre kultúru

48. Babinkove stretnutia

Dňa 9. septembra 2023 v Padine sa na tamojšej základnej škole v organizácii Obecnej knižnice Kovačica – pobočky v Padine, uskutočnili 48. Babinkove stretnutia. Ide o podujatie, ktorým si Padinčania spomínajú na popredného slovenského básnika, literárneho kritika, prekladateľa a novinára…

28. Petrovské dni divadelné

V Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci sa 3. septembra 2023 začali 28. Petrovské dni divadelné v rámci zaznamenávania 20. výročia tejto našej profesionálnej inštitúcie. Otvorená bola výstava fotografií 20 rokov s divadlom – Portréty Vahida Cifrića. V rámci oficiálnej časti sa prihovorili riaditeľka SVD…

Otvárací program SNS 2023

Druhý augustový víkend v Báčskom Petrovci sa tradične niesol v znamení veľkolepého sviatku vojvodinských Slovákov v Srbsku – Slovenských   národných slávností. Оrganizátormi boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Okres Báčsky Petrovec a Matica slovenská v Srbsku. Oficiálnym začiatkom slávností bol…

29. Detský folklórny festival Zlatá brána

V Kysáči sa dňa 25. júna t. r. uskutočnil 29. Detský folklórny festival Zlatá brána, v poradí tretí tohtoročný festival, ktorý Národnostná rada vyhlásila za celomenšinový. Odborná porota, ktorá sledovala výkony súťažných súborov, pracovala v zložení: Anna Medveďová (etnologička), Olivera Popadićová (hudobná pedagogička) a Ján…

27. Jarné nôty

Dňa 23. júna 2023 v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci v organizácii Miestneho odboru Matice slovenskej Petrovec sa uskutočnil 27. Festival vážnej hudby Jarné nôty. V mene NRSNM sa prihovorila predsedníčka národnostnej rady Dušanka Petráková, v mene…

51. Folklórny festival Tancuj, tancuj…

V areáli hložianskeho amfiteátra 17. júna 2023 sa uskutočnil 51. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Spoluzakladatelia, spoluorganizáori a realizačný tím hostiteľov sa i toho roku snažili vytvoriť čím prajnejšie podmienky na priebeh festivalu. V Hložanoch v tento deň festivalom tradične…

Program 29. DFF Zlatá brána – Kysáč 2023

250 rokov života Slovákov v Kysáči   piatok, 23. júna 2023 – o 19.00 h v predškolskej ustanovizni Lienka – otvorenie výstavy pri príležitosti 250 rokov od príchodu Slovákov do Kysáča a 10. výročie pôsobenia Umeleckého spolku Michala Geržu;       ul. Železničná 1…