Kategória Výbor pre informovanie

Škola online žurnalistiky pre mladých

Vo štvrtok 9. decembra 2021 Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zorganizoval seminár pod názvom Škola online žurnalistiky pre mladých. Seminár, na ktorom sa zúčastnili žiaci vyšších ročníkov základných a žiaci stredných škôl z Padiny, Kovačice, Starej Pazovy, Hložian, Kulpína…

Tvorivá dielňa pre mladých slovenských recitátorov

V Základnej škole Jána Kollára v Selenči piatok 19. novembra bol venovaný nezvyčajnej aktivite –Tvorivej dielni pre mladých slovenských recitátorov. Cieľom podujatia bolo vzbudiť u detí a mládeže lásku ku krásnemu slovu, k hlbšiemu spoznávaniu umeleckej literatúry, prostredníctvom prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty širšej…

STRETNUTIE NOVINÁROV 2021

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v rámci 59. slovenských národných slávností aj tohto roku organizoval tradičné Stretnutie novinárov. Toto podujatie sa konalo v sobotu, 14. 8. 2021 vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci. Tohto roku stretnutie bolo…

Schôdza Výboru pre informovanie

V utorok, 19. januára 2021, v miestnostiach národnostnej rady zasadal Výbor pre informovanie NRSNM. Zasadnutím predsedala Anna Horvátová, predsedníčka výboru, a zúčastnila sa aj predsedniíčka NRSNM, Libuška Lakatošová, ako aj člen Výkonnej rady NRSNM poverený informovaním, Zlatko Lenhart. Členovia urobili súvahu minuloročných…

Pomoc Redakcii programu v slovenskom jazyku Rádia Nový Sad

Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová v utorok 29. septembra 2020 v priestoroch NRSNM predstaviteľovi Redakcie programu v slovenskom jazyku Rádia Nový Sad Rastislavovi Zorňanovi odovzdala dve profesionálne zvukové nahrávačky. Totiž v dôsledku znížených príjmov z rozpočtu Republiky…