Kategória Výbor pre informovanie

Zasadal Výbor pre informovanie NRSNM

V stredu 31. januára 2024 o 12. hodine v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bolo 2. zasadnutie Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na úvod členov Výboru pre informovanie privítala a úspešnú prácu zaželala predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková.…

Seminár pre recitátorov

V dňoch 15. a 16. decembra 2023 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov prebiehal seminár pre recitátorov. Seminár zorganizoval Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. S pedagogičkami, ktoré nacvičujú recitátorov pracovala lektorka Eleonóra Zvalená z Filozofickej…

Multikultúrnosť a interkultúrnosť – dobrá prax a výzvy

Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami v piatok 17. novembra v Média centre RTV usporiadalo spoločenský dialóg pod názvom Multikultúrnosť a interkultúrnosť v Republike Srbsko – dobrá prax a výzvy. Dialóg…

Škola online žurnalistiky

V rámci projektu pod názvom Škola online žurnalistiky, ktorý za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizoval Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Rádio -televíziu Vojvodiny a konkrétne slovenskú redakciu Rádia Nový Sad navštívili žiaci Gymnázia Jána Kollára v Báčskom…

Pokračovanie v spolupráci medzi NRSNM a RTV Vojvodiny

Na základe dohody o pokračovaní a prehlbovaní spolupráce medzi Varejnou mediálnou ustanovizňou Rádio – televíziou Vojvodiny a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v utorok 24. októbra 2023 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, predsedníčka Dušanka Petráková zodpovednému redaktorovi slovenskej redakcie Rádia Nový Sad Miroslavovi…

Zo stretnutia novinárov

V sobotu 12. augusta o 15.00 hodine v priestoroch NVU Hlas ľudu v Báčskom Petrovci bolo už tradičné stretnutie novinárov v rámci Slovenských národných slávností. Prítomných novinárov na začiatku pozdravili a privítali predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a predsedníčka Výboru pre…