Kategória Výbor pre informovanie

Zo stretnutia novinárov

V sobotu 12. augusta o 15.00 hodine v priestoroch NVU Hlas ľudu v Báčskom Petrovci bolo už tradičné stretnutie novinárov v rámci Slovenských národných slávností. Prítomných novinárov na začiatku pozdravili a privítali predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a predsedníčka Výboru pre…

Škola online žurnalistiky pre mladých 2022

Škola online žutnalistiky pre mladých sa tohto roku konala 3. novembra v Základnej škole Jána Kollára v Selenči. Znovu ju zorganizoval Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny s cieľom posmeliť potenciálnych mladých novinárov stať sa spolupracovníkmi Vzletu alebo aj iných našich…

Tvorivá dielňa pre mladých recitátorov

V Základnej škole 15. októbra v Pivnici sa 30. septembra 2022 uskutočnila tretia v poradí Tvorivá dielňa pre mladých slovenských recitátorov. V tomto roku dielňa bola určená pre žiakov od 4. po 8. ročník základnej školy a žiakov strednej školy. Zorganizoval ju Výbor pre…