Kategória Výbor pre informovanie

VÝZVA

Konkurz v oblasti informovania Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje: KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA  A  WEB PRODUKCIA KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA –  PRODUKCIA Vážení mediálni pracovníci, Výbor pre informovanie Národnostnej…

Na pracovnej schôdzi vo VMU RTV Vojvodina

Vo štvrtok 7. marca vo VMU RTV Vojvodina generálny riaditeľ tejto ustanovizne Goran Karadžić prijal predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanku Petrákovú a koordinátorku Výboru pre informovanie Annu Chrťanovú Leskovac. S riaditeľom Karadžićom, jeho zástupkyňou Sanjou Jašarevićovou Kužićovou, redaktorom tretieho programu…

Zasadal Výbor pre informovanie NRSNM

V stredu 31. januára 2024 o 12. hodine v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bolo 2. zasadnutie Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na úvod členov Výboru pre informovanie privítala a úspešnú prácu zaželala predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková.…

Seminár pre recitátorov

V dňoch 15. a 16. decembra 2023 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov prebiehal seminár pre recitátorov. Seminár zorganizoval Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. S pedagogičkami, ktoré nacvičujú recitátorov pracovala lektorka Eleonóra Zvalená z Filozofickej…

Multikultúrnosť a interkultúrnosť – dobrá prax a výzvy

Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami v piatok 17. novembra v Média centre RTV usporiadalo spoločenský dialóg pod názvom Multikultúrnosť a interkultúrnosť v Republike Srbsko – dobrá prax a výzvy. Dialóg…

Seminár online žurnalistiky v Hlase ľudu

Vo štvrtok 16. novembra 2023 sa v priestoroch NVU Hlas ľudu v Báčskom Petrovci uskutočnil seminár online žurnalistiky v spoločnej organizácii Výboru pre informovanie NRSNM a NVU Hlas ľudu a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Frekventantmi…

Škola online žurnalistiky

V rámci projektu pod názvom Škola online žurnalistiky, ktorý za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizoval Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Rádio -televíziu Vojvodiny a konkrétne slovenskú redakciu Rádia Nový Sad navštívili žiaci Gymnázia Jána Kollára v Báčskom…

Pokračovanie v spolupráci medzi NRSNM a RTV Vojvodiny

Na základe dohody o pokračovaní a prehlbovaní spolupráce medzi Varejnou mediálnou ustanovizňou Rádio – televíziou Vojvodiny a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v utorok 24. októbra 2023 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, predsedníčka Dušanka Petráková zodpovednému redaktorovi slovenskej redakcie Rádia Nový Sad Miroslavovi…