Zo stretnutia na ÚSŽZ

Dňa 4. júla 2024 na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave predsedníčka ÚSŽZ Dagmar Repčeková prijala delegáciu NRSNM – predsedníčku Dušanku Petrákovú a podpredsedu VR NRSNM Miroslava Tomáša. V rámci pracovného stretnutia v konštruktívnom rozhovore boli vynesené spoločné závery súvisiace v pokračovaní osvedčenej a tradične dobrej spolupráce medzi NRSNM a ÚSŽZ. Stretnutia sa zúčastnili i delegácie Obce Kovačica v čele s predsedom Jaroslavom Hrubíkom a NVU Hlas ľudu v čele s riaditeľkou Milanou Arňašovou-Radićovou.