Koordinačná porada v Bratislave

V piatok 27. januára sa v Hotely Bôrik v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2023. Po uvítacích slovách štátneho tajomníka ministerstva, Slavomíra Partilu a generálnej riaditeľky Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí, Lucie Lehotayovej, slova sa ujala Martina Máliková – riaditeľka Odboru rozvojovej pomoci a služieb pri zabezpečení medzinárodnej spolupráci pri MŠVVaŠ SR. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2023 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum a Pedagogická fakulta z Banskej Bystrice a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Na porade sa zúčastnili predstavitelia Slovákov žijúcich v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Chorvátsku, Srbsku, predstaviteľky zo západnej Európy a zámoria ako i predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s delegáciou a predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny  sa na schôdze zúčastnila PaedDr. Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM.