Kategória Aktuality

Deň rodovej rovnosti

Ženy vo fókuse pri príležitosti Dňa rodovej rovnosti Rozhodnutím Vlády Republiky Srbsko stanovený je Deň rodovej rovnosti, ktorý si pripomíname 11. júna, pretože je v ten deň v roku 1842 dovolené školenie žien v Srbsku. Z tých dôvodov a v spolupráci s Koordinačným tímom siete Život bez…

Konkurzy v oblasti informovania

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje: KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – JEDNORAZOVÉ GRANTY PRE ŠKOLENIE A PRAX KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – WEB…

Výsledky Komisie pre štipendiá

V piatok 3.júna v Starej Pazove zasadala Komisia pre štipendiá NRSNM a doniesla rozhodnutie o pridelení odporúčania na štipendium Vlády SR na akademický rok 2022 Na zasadnutí, okrem členov Komisie bol prítomný aj predseda MSS a konzulka Veľvyslanectva SR v…

Premiéra knihy Jazykové omyly 4

Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov V stredu 8. júna o 19.00 hodine v sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec bol literárny večierok na ktorom uviedli do života knihu Jazykové omyly 4, Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, autorky Anny Horvátovej. Vydavateľom tejto publikácie je Matica…

Realizácia projektu Erazmus +

V dňoch 1. – 3. 06. 2022 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici skupina učiteľov slovenčiny, hudobnej kultúry a triedneho vyučovania absolvovala školenie, ktoré sa uskutočnilo v rámci podpísanej dohody medzi Oddelením slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom…

Odborné stretnutie pre učiteľov

NRSNM v spolupráci s Vojvodinským pedagogickým ústavom usporiadala odborné stretnutie pre učiteľov s vyučovacím jazykom slovenským 31. mája 2022 na ZŠ 15. októbra v Pivnici. Prítomných učiteľov pozdravili riaditeľ školy, riaditeľ Vojvodinského pedagogického ústavu a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM.…