Aj gastronómia patrí k tradícii

V Bielom Blate v dňoch 4. a 5. februára 2023 v organizácii tamojšieho Miestneho spoločenstva a Turistickej organizácie Zreňaninu, vrátane Obce Zreňanin, usporiadali gastronomické podujatie pod názvom Bieloblatská klobása. Zúčastnili sa ho majstri tzv. klobásobého remesla nielen z celej Vojvodiny, ale i z Maďarska a Rumunska a za prítomností hostí zo Slovenska podujatie nabralo medzinárodný ráz. V prvý deň počasie síce nežičilo podujatiu, ale nedeľa už priniesla plody zaslúženej práce. Zvlášť tým najúspešnejším, čiže víťazom. Podujatie svojou prítomnosťou poctila i predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková, ktorá okrem iného povedala: ,,Bieloblatská klobása nám pripomína známe vône minulosti – plné farieb a zladených chutí. Naši ukážkoví majstri klobás a iných špecialít pripravili na dnes pravý gastronomický zážitok. Aj dnešné spoločenské podujatie podobného typu ako sú napríklad jarmoky s prezentáciou starých remesiel, trhy, fašiangové zábavy či podobné zimné veselice, plne patrí k našej slovenskej tradícii na Dolnej zemi…“