Svätosavská akadémia Pokladnica Srbska 2023

Predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a podpredsedníčka Výboru pre vzdelávanie Tatjana Bovdišová sa v piatok 27. januára 2023 zúčastnili na tradičnej Svätosavskej akadémii Pokladnica Srbska 2023 v Belehrade, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva RS.

Akadémia sa začala štátnou hymnou a v pokračovaní odzneli príhovory: ministra školstva Branka Ružića, predsedníčky Vlády RS Anny Brnabićovej a episkopa novobrdského Ilariona. V rámci programu, ktorý bol popretkávaný priliehavými piesňami, tancami a slovami, udelené boli aj Svätosavské ceny zaslúžilým pedagógom. Na záver odznela hymna venovaná svätému Sávovi.