Návšteva Európskeho centra pre otázky menšín

Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petraková vo štvrtok 9. februára 2023 prijala štvorčlennú delegáciu pod vedením riaditeľa prof. Dr. Vello Pettai a spred delegácie NRSNM okrem predsedníčky boli Janko Havran, podpredseda NRSNM a Elena Turanská, predsedníčka VR NRSNM. Diskutovali o aktuálnych otázkach postavenia národnostných menšín v Srbsku, výzvach a príležitostiach, ktorým čelia národnostné rady, ako aj o živote Slovákov v Srbsku.

               Európske centrum pre otázky menšín z Flensburgu (Nemecko) sa zaoberá výskumom rôznych aspektov ochrany národnostných menšín v Európe. S podporou GIZ a Delegácie Európskej únie v Srbsku realizujú projekt Ochrana a integrácia menšín v EÚ (v origináli Minority Protection for EU Accession: MPA), prostredníctvom ktorého chcú prispieť k úsiliu, aby Srbsko splnilo podmienky prístupovej kapitoly 23, ktoré sa týkajú ochrany národnostných menšín. Projekt zahŕňa štyri oblasti projektových aktivít: zlepšenie metodológie monitorovania plnenia Akčného plánu pre národnostné menšiny; posilnenie kapacity národnostných rád národnostných menšín; posilnenie kapacity rady pre medzietnické vzťahy; ako aj zvyšovanie povedomia štátnych úradníkov o právach národnostných menšín. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom celého radu aktivít v období od roku 2023 do polovice roka 2025.