Konštitutívne zasadnutie Výboru pre informovanie NRSNM

V stredu 8. februára 2023 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa po prvýkrát stretol Výbor pre informovanie NRSNM v novom zložení. Schôdze sa z jedenástich členov VPI zúčastnili ôsmi. Zasadnutiu predsedala novozvolená predsedníčka Annamária Tamašiová, tajomníčka redakcie Hlasu ľudu a novinárka Novosadskej televízie. Konštitutívne zasadnutie sledovali novinári slovenskej redakcie RTV – Televízie Nový Sad, Televízie Petrovec a Hlasu ľudu. Rokovací program zasadnutia obsahoval nasledujúce body:

  1. Konštituovanie Výboru pre informovanie NRSNM
  2. Schválenie Správy o činnosti VPI NRSNM za rok 2022
  3. Schválenie Plánu a programu VPI NRSNM na rok 2023
  4. Rôzne

Členov výboru privítala predsedníčka národnostnej rady Dušanka Petráková. V prvom bode predsedníčka výboru prečítala rozhodnutie národnostnej rady o novom zložení Výboru pre informovanie, v ktorom sa uvádza, že je za predsedníčku VPI zvolená Annamária Tamašiová z Lalite, za podpredsedníčku Drahoslava Čiefová z Báčskej Palanky a za členov: Ľuboslava Tomečeková z Jermenoviec, Jaroslav Stevanov zo Zreňaninu, Vladimír Kuchárik z Kovačice, Pavel Petrík z Kovačice, Michal Hataľa z Hložian, Daniel Vrabčeniak zo Selenče, Jaroslav Peťkovský z Kulpínu, Igor Ďurčík zo Starej Pazovy a Miluška Jovićová z Dobanoviec.

V pokračovaní členovia jednohlasne schválili Správu o činnosti VPI NRSNM za rok 2022. Keď ide o Plán a program VPI NRSNM na rok 2023, v krátkosti ho ozrejmila koordinátorka VPI Lýdia Damijanová a potom bol aj jednohlasne schválený.