Kategória Aktuality

Dvadsať rokov Spolku kulpínskych žien

Dňa 4. februára 2023 v Kulpíne Spolok tamojších žien zaznamenal 20 rokov svojho pôsobenia, aj keď jeho korene siahajú omnoho hlbšie do minulosti. Bola to jedinečná príležitosť, aby usilovné Kulpínčanky odprezentovali svoju ďalšiu publikáciu – Naše  jubileá. Celé toto dvadsaťročné…

Aj gastronómia patrí k tradícii

V Bielom Blate v dňoch 4. a 5. februára 2023 v organizácii tamojšieho Miestneho spoločenstva a Turistickej organizácie Zreňaninu, vrátane Obce Zreňanin, usporiadali gastronomické podujatie pod názvom Bieloblatská klobása. Zúčastnili sa ho majstri tzv. klobásobého remesla nielen z celej Vojvodiny, ale i z Maďarska a Rumunska a za prítomností hostí…

Udelené ocenenia najlepším žiakom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pravidelne vypisuje literárny a výtvarný súbeh na tému Najkrajšie rozprávky z celého sveta, na ktorý sa zúčastňujú školy s vyučovacím jazykom slovenským a Školské centrá zo zahraničia. Držitelia cien zo Srbska na…

Koordinačná porada v Bratislave

V piatok 27. januára sa v Hotely Bôrik v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2023. Po uvítacích slovách štátneho tajomníka ministerstva, Slavomíra Partilu a generálnej riaditeľky Sekcie medzinárodnej spolupráce…

Svätosavská akadémia Pokladnica Srbska 2023

Predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a podpredsedníčka Výboru pre vzdelávanie Tatjana Bovdišová sa v piatok 27. januára 2023 zúčastnili na tradičnej Svätosavskej akadémii Pokladnica Srbska 2023 v Belehrade, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva RS. Akadémia sa začala štátnou hymnou a v pokračovaní odzneli príhovory:…

Zo stretnutia predsedníčky NRSNM Dušanky Petrákovej s vedením ÚSŽZ

Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková sa dňa 24. januára 2023 na pozvanie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Mgr. Milana Jána Pilipa stretla s vedením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave (Slovenská republika). V rámci tejto jedinečnej príležitosti na…

Deň Pokrajinského ústavu ochrany kultúrnych pamiatok – Petrovaradín

Pokrajinský ústav ochrany kultúrnych pamiatok – Petrovaradín si v utorok 17. januára 2023 v kultúrnej stanici Svilara v Novom Sade pripomenul deň tejto inštitúcie. Početnému auditóriu odprezentovali minuloročnú činnosť ako aj najnovšie vydanie vedecko-odborného časopisu Građa. Na tejto udalosti bola prítomná aj Dušanka…

Zo stretnutia u predsedníčky NRSNM s riaditeľom ÚKVS

Dňa 16. januára 2023 v ústredí Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade predsedníčka NR Dušanka Petráková prijala riaditeľa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimíra Francistyho. Stretnutie bolo vďačnou príležitosťou na diskusiu a konštruktívnu výmenu názorov.

Národnostnú radu navštívila riaditeľka NVU Hlas ľudu

Dňa 13. januára 2023 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa stretli predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a riaditeľka NVU Hlas ľudu Milana Arňašová Radićová. Dôvodom ich stretnutia bola finančná podpora, ktorú by Národnostná rada v nasledujúcom období mohla poskytnúť Hlasu ľudu.…

Z prvého zasadnutia Výkonnej rady NRSNM

Dňa 12. januára 2023 v priestoroch ústredia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo prvé zasadnutie Výkonnej rady Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Pred samotným konštituovaním budúce zloženie VR NRSNM privítala predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a popriala im úspešnú prácu…