Kategória Aktuality

Odznel 41. ročník festivalu Zlatý kľúč

V Selenči sa dňa 30. októbra 2022 uskutočnil 41. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, ktorý v priamom prenose prostredníctvom RTV mohli sledovať aj diváci. Organizácia festivalu prebiehala podľa zaužívaného modelu z predchádzajúcich ročníkov. Takže i tohtoročný festival realizačne…

Vzácna návšteva v NRSNM

V pondelok 31. októbra 2022 o 10. hodine predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Tatiana Vujačićová privítala vzácnu návštevu – poradkyňu predsedu vlády SR pre politiku Slovákov žijúcich v zahraničí – Ivetu Galbavú so spolupracovníkmi. Úvodom pracovnej návštevy predsedníčka Vujačićová…

Stála konferencia v Bratislave

V dňoch 28. – 29. októbra 2022 sa v Bratislave konala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí Na tému Implementácia Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2022 – 2026 v organizácii Úradu pre…

Školská komisia

Vo štvrtok 27. októbra 2022 sa v Bratislave konala Školská komisia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu v organizácii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Slovenské školstvo v Srbsku predstavovali Svetlana Zolňanová a Mária Andrášiková. Na konferencii boli predvedené skúsenosti a postrehy z účasti krajanov z Maďarska,…

Odborné zdokonaľovanie pre učiteľov

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny spolu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci schváleného Kalendára vzdelávacích podujatí pre Slovákov žijúcich v zahraničí…

Z 12. Stretnutia slovenských zborov Vojvodiny

Dňa 22. októbra  2022 v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo 12. Stretnutie slovenských zborov Vojvodiny v organizácii KZ Musica viva a Marieny Stankovićovej Krivákovej. Stretnutie otvorila predsedníčka Báčskopetrovskej obce Jasna Šprochová. V rámci koncertu vystúpilo šesť zborov: domáci komorný zbor Musica…

Odborné zdokonaľovanie pre materské školy

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny spolu s Vojvodinským pedagogickým ústavom 22. 10. 2022 usporiadala školenie pod názvom Uplatnenie IKT vo vyučovacom procese. Školenie pre 32 učiteľov materských škôl sa konalo v PU Kolibrík v Kovačici. Školenie otvorila a škôlke odovzdala darčeky predsedníčka Výboru…

Návšteva Gymnázia v Báčskom Petrovci

V pondelok 17. októbra 2022 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Tatiana Vujačićová so spolupracovníkmi navštívila Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Delegáciu NRSNM privítali riaditeľka Jarmila Vrbovská, správca internátu a triedni profesori. Pri tejto príležitosti predstaviteľky NRSNM rozdelili darčeky…