Kategória Aktuality

50. Folklórny festival Tancuj, tancuj…

V areáli hložianskeho amfiteátra 18. júna 2022 sa uskutočnil 50. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Spoluzakladatelia, spoluorganizáori a realizačný tím hostiteľov sa i toho roku snažili vytvoriť čím prajnejšie podmienky na priebeh festivalu. V Hložanoch v tento deň festivalom tradične…

Podpisovanie zmlúv v oblasti vzdelávania v NRSNM

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v súlade s finančným plánom a finančnými možnosťami v rozpočtovom roku 2022 dňa 6. mája vypísal súbeh na  financovanie a spolufinancovanie programov v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania, v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje po slovensky, v predškolských…

Deň rodovej rovnosti

Ženy vo fókuse pri príležitosti Dňa rodovej rovnosti Rozhodnutím Vlády Republiky Srbsko stanovený je Deň rodovej rovnosti, ktorý si pripomíname 11. júna, pretože je v ten deň v roku 1842 dovolené školenie žien v Srbsku. Z tých dôvodov a v spolupráci s Koordinačným tímom siete Život bez…

Konkurzy v oblasti informovania

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje: KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – JEDNORAZOVÉ GRANTY PRE ŠKOLENIE A PRAX KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – WEB…

Výsledky Komisie pre štipendiá

V piatok 3.júna v Starej Pazove zasadala Komisia pre štipendiá NRSNM a doniesla rozhodnutie o pridelení odporúčania na štipendium Vlády SR na akademický rok 2022 Na zasadnutí, okrem členov Komisie bol prítomný aj predseda MSS a konzulka Veľvyslanectva SR v…