Rozdelenie štipendií pre stredné školy

V pondelok, 26.09. 2022 v staropazovskej základnej škole zasadala Komisia pre štipendiá. Na zasadnutí sa analyzovalo 45 prihlášok žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským na finančnú podporu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v školskom roku 2022/2023.

Z prihlásených 30 kandidátov Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci sa komisia rozhodla udeliť štipendium 21 žiakovi, ktorí mali najvyšší prospech nasledovne.

1 Ana Hrubík Hložany Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 4
2 Ema Pudelka Pivnica Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 4
3 Simona Kreko Kulpin Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 3
4 Timotej-Boris Benka Hložany Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 2
5 Andrej Dudaš Kysač Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 3
6 Jana Opavska S.Pazova Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 4
7 Leon Častvan Selenča Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 2
8 Ana Vrbovská B. Petrovec Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 2
9 Emília Vujačićová B. Petrovec Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 2
10 Matea Kolárová B. Petrovec Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 2
11 Filip Varga B. Petrovec Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 2
12 Lucia Stajić Kysač Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 2
13 Andrej Struhár B. Petrovec Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 2
14 Sofia Beška Padina Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 2
15 Helena Štrba B. Petrovec Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 3
16 Andrea Javorníková Selenča Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 3
17 Ivan Hrćan Kysač Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 2
18 Ema Halupka B. Petrovec Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 3
19 Ema Speváková B. Petrovec Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 2
20 Andrea Opavská S.Pazova Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 3
21 Marcela Gánjiová B. Petrovec Gymnázium Jána Kollára v B. Petrovci 3

Úmerne sa podľa počtu žiakov zapísaných do slovenských tried zo 14 kandidátov z Gymnázia „Mihajla Pupina“ v Kovačici finančná podpora dostane do rúk 7 žiakom nasledovne.

1 Svetlana Sladeček Padina Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 4
2 Una Brtkova Kovačica Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 4
3 Daniel Povolni Padina Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 2
4 Michael Kotvaš Padina Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 3
5 Zuzana Hlavča Padina Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 4
6 Patrik Pavel Cicka Kovačica Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 4
7 Elena Straková Kovačica Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 4

Zo Strednej zdravotníckej škole v Novom Sade sa o finančnú podporu uchádzala iba 1 žiačka, ktorá nedodala kompletnú dokumentáciu.

Výška podpory vynáša 7.000,00 dinárov pre každý polrok a vyplatí sa v každom polroku, teda dvakrát.

V pokračovaní zasadnutia Komisia schválila podmienky súbehu na štipendium pre študentov na akademický rok 2022/2023, ktorý bude otvorený od 10. októbra do 1. novembra 2022 a rozdelenie finančnej podpory pre študentov Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte  Univerzity v Novom Sade a finančnú podporu pre žiakov prvého ročníka v slovenských triedach.