Z udelenia cien Samuela Tešedíka

V rámci 12. ročníka Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov v dňoch 7. a 8. októbra 2022, ktoré zorganizovali Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov v Báčskom Petrovci a na ktorom sa zúčastňujú predstavitelia slovenských učiteľov z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska, v priestoroch Obce Báčsky Petrovec v prvý deň stretnutia – 7. októbra 2021 – po 11. raz boli slávnostne udelené ceny Samuela Tešedíka.

Zriaďovateľmi uvedených cien sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Báčskom Petrovci a Čabianska organizácia Slovákov v Békešskej Čabe. Udelením cien a pamätných listov slovenským učiteľom zo Srbska, Maďarska a Rumunska sa určitým spôsobom vzdáva hold učiteľskému povolaniu akо ај všetkým tým, ktorí svoj pracovný vek venovali výchove mladých generácií v duchu slovenského národného povеdomia a vštepovali im do sŕdc lásku k reči svojich predkov a kultúrnu identitu.

Slávnostné udelenie uznaní svojou prítomnosťou poctili: Tatiana Vujačićová, predsedníčka NRSNM, Monika Podsklanová-Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca SR v Srbsku, Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Branislav Kulík, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Jasna Šprochová, predsedníčka Obce Báčsky Petrovec, Ján Jovankovič, predseda Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec, Ján Šuľan, podpredseda ZHO Báčsky Petrovec, Tatiana Naďová, predsedníčak VPV NRSNM a externá osvetová poradkyňa pri Ministerstve školstva v Srbsku  a Jarmila Pantelićová, externá osvetová poradkyňa pri Ministerstve školstva v Srbsku.

Členovia tohtoročnej poroty na udelenie cien a pamätných listov boli: Mária Andrášiková, predsedníčka ASP, Svetlana Zolňanová, členka NRSNM a členka Národnej osvetovej rady pri Vláde Srbskej republiky, členka VR NRSNM a výkonná tajomníčka SZSZ, Janko Havran, predseda Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku a podpredseda MSS, Pavel Hlásnik, predseda Spoločnosti pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí pre Dolnú zem, Mária Katarína Hrkľová, predsedníčka Občianskeho združenia Dotyk ľudskosti,  Ľudmila Šomráková, inšpektorka pre slovenské školy na Školskej správe župy Arad , predsedníčka Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku a Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe – predsedníčka komisie. Väčšina členov komisie písala laudáciá na ocenených, ktoré zároveň aj prečítala. Po ozrejmení pravidiel a štatútu pristúpilo sa k udeľovaniu cien a pamätných listov. Moderátorkou podujatia bola Svetlana Zolňanová a program hudobným prednesom spestrila Andrea Stanivuková za sprievodu bratov Lehotskovcov.

Cenu Samuela Tešedíka v roku 2022 získali Júlia Kuciková z Maďarska a Alexander Mlynarčík z Rumunska a pamätné listy – Mária Šulcová a Zuzana Lenhartová zo Srbska, Silvia Hégeľová z Maďarska a Ján Pavel Šušlák z Rumunska. Záverom oceneným zagratulovala Monika Podsklanová-Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade.