Aktív riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským

Vo štvrtok 6.10. 2022 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade prebiehal Aktív riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Na aktíve sa zúčastnili riaditelia základných škôl z Aradáču, Hložian, Kulpína, Pivnice, Selenče, Báčskeho Petrovca, predstaviteľky školy zo Suseku a Lalite, riaditelia gymnázií v Báčskom Petrovcia  a Kovačici a PU v Báčskom Petrovci. Na úvod sa prítomným riaditeľom prihovorila predsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová, aktív viedla predsedníčka VPV NRSNM Tatiana Naďová. V rámci prvého bodu rokovania predsedníčka NRSNM podpísala dohodu o spolupráci s riaditeľom kovačického gymnázia, ktorá spočíva v podpore realizácie hodín slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry ako fakultatívneho prоgramu.

V pokračovaní zasadnutia sa rokovalo o aktuálnej situácii na slovenských školách, o nedostatku odborných kádrov z oblasti vzdelávania, o zabezpečení učebníc pre naše školy. Tajomníčka Mária Poptešinová ozrejmila potrebu vyjadrenia sa o slovenskej národnostnej príslušnosti v rámci sčítania obyvateľstva a všetkým žiakom slovenských tried bol rozdelený promočný materiál na sčítanie obyvateľstva.

Pre piatakov boli odovzdané riaditeľom škôl školské potreby v celkovej hodnote 3 000 eur, ktoré sú zabezpečené z prostriedkov Úradu pre Slovákov v zahraničí.