Kategória Aktuality

Začali pofukovať nové vánky

S príchodom mladých ľudí na čelo Miestneho spoločenstva v Hajdušici v polovici roka začali pofukovať nové vánky a za krátky čas sú urobené na oko malé, ale predsa významné veci. Začalo sa to úpravou priestoru v strede dediny vedľa pomníka padlým bojovníkom v druhej svetovej vojne,…

Správa o súbehu Zorničky 2021

Na súbeh Zorničky 2021 prišlo úhrnne osem básní od troch autorov a dvanásť próz od piatich autorov. Po pozornom a komplexnom vyhodnotení komisia sa rozhodla za poéziu neudeliť žaiadnu cenu a za prózu udeliť dve druhé a dve tretie ceny. Druhé ceny získali…

Podpisovanie zmlúv o štipendiu

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 22. novembra bežného roku  predsedníčka NRSNM Libuška  Lakatošová a koordinátorka pre vzdelávanie podpísali zmluvu s ôsmimi štipendistami NRSNM na akademický rok 2021 Štipendium vo výške 5.000,00 na mesačnej úrovni sa bude vyplácať počas…

Zo zasadnutia Komisie pre štipendiá

5. novembra 2021 zasadala on-line Komisia pre štipendiá, ktorá doniesla nasledovné rozhodnutie, že sa z prihlásených 11 kandidátov štipendium vo výške 5.000,00 na mesačnej úrovni v trvaní 10 mesiacov udeľuje nasledovným kandidátom: Meno Bydlisko Fakulta Študijný odbor Ročník Lýdia Nikolajevićová…

Rozdelenie finančnej podpory

Na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci 4. novembra bežného roku žiakom prvého ročníka do tried so slovenským vyučovacím jazykom všeobecného gymnaziálneho odboru, žiakom informatického odboru a kuchárom bola odovzdaná jedno rázová finančná podpora v hodnote 8.500,00.…

NRSNM navštívil zástupca pokrajinského ochrancu občanov

Dňa 3. novembra 2021 úrad Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade navštívil zástupca pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana – Janoš Oros. Dôvodom jeho návštevy a rozhovoru bolo postavenie slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a nedávny výhražný list zaslaný do Slovenského evanjelického…