Kategória Uncategorized @sk

Za Jankom Kolárikom

Dňa 9. februára 2022 bolestne sa nás dotkla správa o úmrtí Janka Kolárika, učiteľa z Padiny a člena Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, ktorý nás opustil vo veku 57 rokov. Básnik Milan Rúfus sa tiež zamýšal nad chvíľami poznačenými blízkosťou smrti. Napísal,…

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

V piatok, 14. januára bežného roku zasadal Výbor pre vzdelávanie NRSNM. Členov výboru pozdravila predsedníčka, ktorá pochválila minuloročnú prácu z oblasti menšinového vzdelávania. V pokračovaní zasadnutia členovia Výboru pre vzdelávanie schváli Správu o činnosti výboru za rok 2021. Ako najzávažnejšie…

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

V piatok, 14. januára bežného roku zasadal Výbor pre vzdelávanie NRSNM. Členov výboru pozdravila predsedníčka, ktorá pochválila minuloročnú prácu z oblasti menšinového vzdelávania. V pokračovaní zasadnutia členovia Výboru pre vzdelávanie schváli Správu o činnosti výboru za rok 2021. Ako najzávažnejšie…

Verejný súbeh na voľbu riaditeľa MVS

Podľa článkov 35 a 36 Zákona o kultúre (Úradný vestník RS, č. 72/2009, 13/2016, 30/2016 –oprava, 6/2020, 47/2021 a 78/2021), článku 49 Zákona o muzeálnej činnosti (Úradný vestník RS, č. 35/2021)článkov 21, 22 a 23 Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov (Úradný vestník obce…