Kategória Uncategorized @sk

Výsledky

Súbehu na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť a pre činnosť a aktivity slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku v roku 2023 Komisia na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku…

Z udelenia cien Samuela Tešedíka

V rámci 12. ročníka Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov v dňoch 7. a 8. októbra 2022, ktoré zorganizovali Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov v Báčskom Petrovci a na ktorom sa zúčastňujú predstavitelia slovenských učiteľov z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska, v priestoroch Obce Báčsky Petrovec…

Závery z 30. zasadnutia NRSNM

Pridelenie mandátu Viere Miškovicovej закључак-záver Ukončenie mandátu Libušky Lakatošovej закључак-záver 1 Ukončenie mandátu Libušky Lakatošovej закључак-záver 2 Rozhodnutie o voľbe predsedu NRSNM одлука о избору председника

Krajanské leto s MC UMB

pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí 5. – 14. augusta 2022 Penzión Zornička, Donovaly Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizovalo v dňoch 5. 8– 14. 8. 2022 druhý turnus  letný vzdelávací tábor Krajanské leto…

Za Jankom Kolárikom

Dňa 9. februára 2022 bolestne sa nás dotkla správa o úmrtí Janka Kolárika, učiteľa z Padiny a člena Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, ktorý nás opustil vo veku 57 rokov. Básnik Milan Rúfus sa tiež zamýšal nad chvíľami poznačenými blízkosťou smrti. Napísal,…

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

V piatok, 14. januára bežného roku zasadal Výbor pre vzdelávanie NRSNM. Členov výboru pozdravila predsedníčka, ktorá pochválila minuloročnú prácu z oblasti menšinového vzdelávania. V pokračovaní zasadnutia členovia Výboru pre vzdelávanie schváli Správu o činnosti výboru za rok 2021. Ako najzávažnejšie…

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

V piatok, 14. januára bežného roku zasadal Výbor pre vzdelávanie NRSNM. Členov výboru pozdravila predsedníčka, ktorá pochválila minuloročnú prácu z oblasti menšinového vzdelávania. V pokračovaní zasadnutia členovia Výboru pre vzdelávanie schváli Správu o činnosti výboru za rok 2021. Ako najzávažnejšie…