Kategória Aktuality

Koncert k 30. narodeninám Folklórneho súboru Klasy

V sobotu 4. júna 2022 o 19.30 hod. bohatým kultúrno-umeleckým programom členovia Folklórneho súboru Klasy SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy oslávili tridsiate narodeniny. Pozvanie na oslavy si uctili vzácni hostia: Gordana Čomićová, ministerka pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg, ktorá…

Zasadnutia Koordinácie Národnostnych rád národnostnych menšín v Srbsku a Rady pre národnostné menšiny

V piatok 27. mája 2022 o 10 hodine v Paláci Srbsko a v spolupráci s Ministerstvom pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg R. Srbsko bola schôdza Koordinácie Národnostných rád národnostnych menšín s nasledujúcim Denným poriadkom: 1. Zaujatie spoločného stanoviska k dočasnému odročeniu volieb do národnostných rád a…

Súťaž zo slovenčiny pre žiakov ZŠ

Ďakujúc Ministerstvu osvety, vedy a technologického rozvoju, Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinskej slovakistickej spoločnosti sa dňa 27. mája 2022. roku na Základnej škole bratstvo na čele s pani riaditeľkou Marienou Križanovou Zakićovou v Aradáči uskutočnila Republiková súťaž zo…

Inštalácia zborového farára v Selenči

V selenčskom chráme Božom sa v sobotu 28. mája konal slávnostný čin inštalácie velebného pána farára Miroslava Poničana. Za prítomnosti seniorov, farárov SEAVC farára Poničana inštaloval biskup Jaroslav Javorník. Slávnostné služby Božie poctil aj vzácni hostia, medzi nimi i predsedníčka Národnostnej rady slovenskej…

NA NÁMESTÍ PO DVOCH ROKOCH TRADIČNE

V rytme dobrej zábavy Sobota na Dňoch Petrovca býva vyhradená pre Jarmok umenia a kultúrny program. Dva roky sme sa netešili tomuto podujatiu z protipandemických opatrení. Zato v sobotu 21. mája na stánkovom predaji bola rôznorodá ponuka tak remeselníkov, ako i cukrovinkárov pozdĺž takmer…

Súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy

Dňa 21. mája 2022 sa na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl. Na súťaži sa zúčastnilo 36 žiakov z gymnázií v Báčskom Petrovci, v Kovačici a v Starej Pazove, zo Strednej…

V pivnickom poli tri lipky

Pre milovníkov slovenských ľudových piesní sa v nedeľu 22. mája konal 1. Festival slovenských ľudových piesní. Pred ním je skvelá budúcnosť, aspoň tak možno uzavrieť vzhľadom na počet účastníkov. Tú známu pivnickú pieseň – V pivnickom poli tri lipky my preformulujeme takto:…

Prameň minulosti nevysychá

Slávnostnou akadémiou Prameň minulosti nevysychá v piatkový podvečer 20. mája sa začali trojdňové oslavy Dní Petrovca. Celý rad podujatí je skĺbených do oslavných dní z príležitosti narodením nášho mestečka. S úctou voči našim predkom na slávnostnej akadémii si  pripomíname na úctyhodné výročia, ktoré…