Kategória Aktuality

Výbor pre kultúru NRSNM

Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička vypisujú LITERÁRNU SÚŤAŽ na poviedku a báseň pre deti Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla treba doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá…

Literárna súťaž Nového života

Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Slovenské vydavateľské centrum a Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život vypisujú súťaž o najlepšiu prózu, básnický cyklus a literárnu esej. Súťaž je anonymná a rukopisy treba zaslať v troch výtlačkoch pod značkou. Rozlúštenie…

Z 30. zasadnutia NRSNM

Dňa 1. septembra 2022 so začiatkom o 18. hodine v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa uskutočnila 30. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Po schválení programu rokovania a schválení rozhodnutia o oprávnení podpredsedníčky Tatiany Vujačićovej NRSNM…

Analýza  návrhu Akčného plánu

V piatok 12. augusta Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva v Palate Srbija v Belehrade organizovalo 4. zasadnutie pracovnej skupiny na vypracovanie Akčného plánu pre národnostné menšiny. Osobitná pracovná skupiny analyzovala poznámky, ktoré sa dostali v rámci verejnej rozpravy do ministerstva.…

Otvárací program SNS 2022

Druhý augustový víkend v Báčskom Petrovci sa tradične niesol v znamení veľkolepého sviatku vojvodinských Slovákov v Srbsku – Slovenských   národných slávností. Оrganizátormi boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Okresa Báčsky Petrovec a Matica slovenská v Srbsku. Oficiálnym začiatkom slávností bol…

Krajanské leto s MC UMB

pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí 5. – 14. augusta 2022 Penzión Zornička, Donovaly Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizovalo v dňoch 5. 8– 14. 8. 2022 druhý turnus  letný vzdelávací tábor Krajanské leto…

Slávnostné zasadnutie NRSNM

V podvečer tohtoročných Slovenských národných slávností dňa 11. augusta 2022 vo veľkej sale Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie NRSNM. Po príležitostnej piesni v prednese Komorného zboru Musica viva pod taktovkou profesorky Marieny Stankovićovej Krivákovej sa prihovorila a menovite vzácnych hostí…