Kategória Aktuality

Podpora realizácii hodín slovenského jazyka

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny už celý rad rokov finančne podporuje realizáciu hodín slovenského jazyka ako alternatívneho programu v predškolských ustanovizniach, kde nejestvujú skupiny so slovenskou vyučovacou rečou. Ako následok takého projektu je navýšený počet žiakov na hodinách slovenčiny s…

50. Folklórny festival Tancuj, tancuj…

V areáli hložianskeho amfiteátra 18. júna 2022 sa uskutočnil 50. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Spoluzakladatelia, spoluorganizáori a realizačný tím hostiteľov sa i toho roku snažili vytvoriť čím prajnejšie podmienky na priebeh festivalu. V Hložanoch v tento deň festivalom tradične…

Podpisovanie zmlúv v oblasti vzdelávania v NRSNM

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v súlade s finančným plánom a finančnými možnosťami v rozpočtovom roku 2022 dňa 6. mája vypísal súbeh na  financovanie a spolufinancovanie programov v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania, v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje po slovensky, v predškolských…

Deň rodovej rovnosti

Ženy vo fókuse pri príležitosti Dňa rodovej rovnosti Rozhodnutím Vlády Republiky Srbsko stanovený je Deň rodovej rovnosti, ktorý si pripomíname 11. júna, pretože je v ten deň v roku 1842 dovolené školenie žien v Srbsku. Z tých dôvodov a v spolupráci s Koordinačným tímom siete Život bez…

Konkurzy v oblasti informovania

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje: KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – JEDNORAZOVÉ GRANTY PRE ŠKOLENIE A PRAX KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – WEB…