Ocenenia pre žiakov a učiteľov

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, v stredu, 14.06.2023 boli udelené žiakom stredných škôl, ktorí sledujú hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry v Starej Pazove a v Kovačici ocenenia za účasť na republikovej súťaži zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry. Súťaž bola realizovaná na petrovskom gymnáziu 21.05.2023, kde sa títo žiaci zúčastnili ako osobitná súťažná kategória po prvýkrát. Koordinátorka pre vzdelávanie a predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková sa poďakovali za dlhoročnú spoluprácu aj ich prefesorkám Vladislave Havranovej a Tatiane Bovdišovej.

Hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry ako fakultatívneho predmetu na stredných školách v Novom Sade, Kovačici a Starej Pazove aj v tomto školskom roku finančne podporovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny z rozpočtu Výboru pre vzdelávanie.