Súťaž zo slovenčiny pre žiakov ZŠ

Ďakujúc Ministerstvu osvety, Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinskej slovakistickej spoločnosti sa dňa 27. mája 2023 na Základnej škole Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch na čele s úradujúcou riaditeľkou Adrianou Halajovou uskutočnila Republiková súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry. V rámci súťaži zasadal aj aktív učiteľov slovenského jazyka, na ktorom odbornú prednášku na tému Slová s cudzím pôvodom pripravila prof.DR. Anna Makišová. Po vypracovaní testov sa žiakom venovali Svetlana Zolňanová, ktorá pre žiakov pripraqvila on-line kvíz a spisovateľka Mária Kotvášová Jonášová.

Súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka z 10 prostredí – Báčskeho Petrovca, Hložian, Kulpínu, Pivnice, Selenče, Kysáča, Aradáča, Padiny, Kovačice a Starej Pazovy. Okrem súťažiacich žiakov a ich učiteliek, túto udalosť svojou prítomnosťou poctili: podpredsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová, podpredsedníčka Výboru pre vzdelávanie Tatiana Bovdišová, koordinátorka výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, profesorka na Filozofickej fakulte v Novom Sade Dr. Anna Makišová, externá spolupracovníčka Ministerstva školstva a školskej správy v Novom Sade Tatiana Naďová a predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková.

Odmenení žiaci budú delegovaní na tábor do Slovenskej republiky.