Spoznávanie a ochrana pred diskrimináciou

V dňoch 12. až 13. júna vo Vrdniku v hoteli Vrdnička kula sa uskutočnil seminar pre národnostné rady národnostných menšín pod názvom Spoznávanie a ochrana pred diskrimináciou v organizácii Poverenca pre ochranu rovnosti a Misie OSCE – Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v Srbsku. Rozhovorov a dielní sa zúčastnili predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a tajomníčka NRSNM Mária Poptešinová.