29. Detská divadelná prehliadka 3xĎ v Starej Pazove

Dňa 10. júna 2023 v Starej Pazove sa uskutočnila 29. Prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby – 3xĎ. Podľa zaužívaného modelu spoluorganizátormi prehliadky sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Obec Stará Pazova, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Prehliadku podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matica slovenská v Srbsku zabezpečila knižné darčeky. Do organizácie Detskej divadelnej prehliadky sú zapojení aj Základná škola hrdinu Janka Čmelíka a Stredisko pre kultúru zo Starej Pazovy. V tomto roku v rámci prehliadky 3xĎ vystúpili štyri divadelné predstavenia a to revuálne – zo Selenče, Pivnice, Starej Pazovy a Kleku. V prednese krásneho slova sa v rámci otváracieho programu prehliadky predstavili tamojší skvelí recitátori: Petra Kolárová, Dávid Simendić a Mia Jašová.

Tohtoročnú detskú divadelnú prehliadku v rámci slávnostného programu otvorila Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM. Okrem iného vo svojom príhovore povedala: ,,Som nesmierne rada, že sa dnes na tomto mieste znovu – po dvadsiaty deviaty raz – uskutočnilo festivalové stretnutie našich mladých divadelníkov známe  ako 3xĎ alebo Detské divadlo deťom. Bez ohľadu na to, že je tohtoročná detská divadelná prehliadka 3xĎ zorganizovaná iným spôsobom a že má revuálny charakter, predsa dnes prejavíme úctu našej divadelnej bohyni Tálii. Verím, že podobne, ako to bolo v starovekom Grécku, keď bohyňa Tália bola inšpiráciou pre dramatikov, spisovateľov a básnikov, aj dnes nás jej duch bude inšpirovať. Ako i to, že dnešný festival bude vstupom do predjubilejného – tridsiateho ročníka, na ktorom sa potešíme určite väčšiemu počtu detských divadelných predstavení. Chcela by som zdôrazniť, že by sme si mali uvedomiť, že aj divadlo patrí k tomu množstvu vzácnych pilierov, ktorými sa snažíme zachovať našu národnú identitu, ako aj náš materinský jazyk. Všetkým divadelníkom preto prajem hodne zdaru a aby v budúcnosti vďaka festivalu 3 x Ď divadelné kamarátenie pokračovalo tam, kde sa, verím, že len dočasne zastavilo.“

V mene Obce Stará Pazova a SKUS hrdinu Janka Čmelíka malých divadelníkov na 3xĎ srdečne privítala Libuška Lakatošová. V mene MSS podpredsedníčka Anna Horvátová, v mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí boli prítomné Vladislava Jančošková a Jana Kopanicová, tiež Dragoslav Bonđi, predseda Výkonného výboru Rady MS Stará Pazova.

Prví na doskách vystúpili členovia divadelnej pobočky ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy s predstavením Moje prvé rande podľa textu Márie Kotvášovej-Jonášovej a v réžii  Ivana Ječmena a Alexandra Materáka. Na motívy ľudovej rozprávky Vlk a sedem kozliatok v réžii Anny Kolekovej a Terézie Žiakovej vystúpili žiaci ZŠ Jána Kollára zo Selenče. Ochotnícke divadlo Janka Čemena z Pivnice na pazovskom javisku zahralo predstavenie na predlohu Viery Benkovej Pusťte basu do rozhlasu a v réžii Ľuboslava Majeru. Členovia divadelnej pobočky ZŠ Jovana Dučića z Kleku vystúpili s predstavením Mnogo nemira zbog Šekspira autorky textu Tereze Janjićovej a v réžii Tatjany Dursunovej ako najlepšie tohtoročné predstavenie na detskej pokrajinskej prehliadke v Temeríne.

Medzi predstaveniami najmladším divadelníkom a účastníkom prehliadky spoluorganizátori tohto podujatia ponúkli aj zaujímavé obsahy akými boli predstavenie projektu Slovenského vojvodinského divadla (SVD) a v aule divadelnej sály obľúbenou aktivitou pre deti ani tentoraz nevystalo maľovanie na tvár a výstava žiackych výtvarných prác na tému prehliadky 3xĎ z viacerých prostredí.

O projekte SVD, ktorého na jeseň vyjde výzva, hovorila Miroslava Blažićová, organizátorka SVD, a ktorý je upriamený aj na túto divadelnú prehliadku. Projekt je venovaný divadelníkom, vedúcim spolkov a divadelných odbočiek a zároveň aj  recitátorom. Prezentácii projektu v Klube VHV sa okrem predstaviteľov uvedených súborov zúčastnili aj divadelníci z Vojlovice-Pančeva, Bingule a Boľoviec.

Výkony hercov sledovala iba detská porota, ktorú tvorili žiaci staropazovskej základnej školy hr. Janka Čmelíka: Marína Bogdanovićová, Ema Lakatošová a Martin Demrovský, ktorá udelila už tradičné ceny, pre ktoré odmeny zabezpečila Matica slovenská v Srbsku.

Správa detskej poroty

Detská porota na 29. prehliadke 3xĎ udelila diplomy za najlepšie stvárnenú ženskú alebo mužskú postavu v každom predstavení. V predstavení Moje prvé rande Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy – herečka Edita Hudecová; v predstavení Vlk a sedem kozliatok Základnej školy Jána Kollára zo Selenče herec Loris Sabo; v predstavení Pusťte basu do rozhlasu Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice Maja Tótová; v predstavení Mnogo nemira oko Šekspira Základnej školy Jovana Dučića z Kleku herec Mladen Balać.

Detská porota udelila aj tieto ceny: najsympatickejší herec bol Mário Burčiar v predstavení Vlk a sedem kozliatok ZŠ Jána Kollára zo Selenče; najsympatickejšia herečka Mária Kukučková v predstavení Moje prvé rande ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy; najkomickejší herec Bjorn Káša v predstavení Vlk a sedem kozliatok ZŠ Jána Kollára zo Selenče; najkomickejšia herečka Tatiana Babinková v predstavení Moje prvé rande ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy; najsympatickejší kostým Mia Jašová v predstavení Moje prvé rande ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy; najsympatickejší herecký pár: Jovan Milosavljević a Jovana Trkuljová v predstavení Mnogo nemira oko Šekspira z Kleku.