51. Folklórny festival Tancuj, tancuj…

V areáli hložianskeho amfiteátra 17. júna 2023 sa uskutočnil 51. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Spoluzakladatelia, spoluorganizáori a realizačný tím hostiteľov sa i toho roku snažili vytvoriť čím prajnejšie podmienky na priebeh festivalu. V Hložanoch v tento deň festivalom tradične žije celá osada a tak folklór i tentoraz bolo cítiť na každom kroku. Mal tri súťažiace časti – koncert speváckych skupín a orchestrov a dva tanečné koncerty. Poobedňajší a večerný, ktorý mohli sledovať i diváci prostredníctvom priameho televízneho prenosu RT Vojvodiny.

Prítomným sa v Dome kultúry pred koncertom speváckych skupín a orchestrov prihovorila Anna Speváková, úradujúca riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Po ukončení nasledovalo defilé hložianskymi ulicami a tak sa všetky súbory dostali k festivalovému dejisku – amfiteátru. V rámci otváracieho ceremoniálu úvodné slovo mal predseda Organiozačno-správnej rady 51. FF Tancuj, tancuj… Michal Hataľa, ktorý v pokračovaní privítal vzácnych hostí. Nasledovali príhovory predsedu rady MS Hložany Stanislava Srnku, predsedníčky NRSNM Dušanky Petrákovej a predsedníčky Obce Báčsky Petrovec Jasny Šprochovej. Festival otvoril pár víťazného súboru 50. FF Tancuj, tancuj… – KOS Jednota z Hložian. Po vztýčení festivalovej vlajky nasledoval spoločný otvárací tanec predstaviteľov všetkých folklórnych súborov. Koncert speváckych skupín a orchestrov moderovala Andrea Stanivuková a poobedňajší a večerný koncert folklórnych skupín moderovali Anna Chrťanová-Leskovac a Rastislav Labáth. Koordinátorkou festivalu bola Danica Vŕbová.

Na tohtoročnom festivale sa zúčastnili spevácke skupiny, ľudový orchester a folklórne súbory z Pivnice, Báčskeho Petrovca, Kovačice, Padiny, Starej Pazovy, Nového Sadu, Kysáča, Vojlovice, Hajdušice, Hložian, Šídu, Aradáča, Lugu, Kulpína, Erdevíka a Iloka (Chorvátsko). Hosťujúce súbory boli: Folklórny Srbského kultúrneho centra Stefana Nemanju z Kraljeva, Maďarský KUS Szirmai Károlyho FS Cifra z Temerínu, Rusínske kultúrne centrum z Nového Sadu ako i hostia sólisti z Fiľakova (Slovenská republika), Martina Agarská z Boľoviec a Rastislav Struhár z Hložian.

Kým vystupoval hosťujúci súbor odborná porota hodnotila vystúpenia tanečných súborov a pracovala v zložení: Zdenka Bobáčeková, Ján Slávik a Vladislav Pop. Ľudový odev hodnotil Marian Pavlov a keď ide o porotu, ktorá hodnotila prednesy speváckych skupín a orchestrov, pracovala v zložení: Milina Sklabinská, Jarmila Juricová-Stupavská a Slovenka Benková. Scenáre všetkých koncertov napísala Katarína Melegová-Melichová.

V kategórii ľudových orchestrov porota sa rozhodla neudeliť cenu, keďže sa zúčastnil iba jeden orchester.

 

V kategórii speváckych skupín výsledky vyzerajú nasledovne:

  1. cena: Pivnica, SKUS Pivnica – mužská spevácka skupina:Keť ja pójďem na tú vojnu, Rukuval som za vojáčka, Pešťanská kasáreň. Umeleckí vedúci: Daniel Činčurák a Vlastislav Týr, nacvičil Ondrej Maglovský a piesňový materiál vybral kolektív.
  2. cena: Nový Sad, SKC Pavla Jozefa Šafárika – mužská spevácka skupina:Zmes slovenských ľudových piesní Kúpiv Cigám somára. Umelecká vedúca Tatiana Jašková a piesňový materiál vybrala Marína Kováčová.
  3. cena: Aradáč, KC Aradáč – mužská spevácka skupina:V aradáckom poľi je hosťíňec noví, Keť sa mi préjďeme, Keť som išou od má miľej z lampášom. Úprava zmesi Ondrej Maglovský, nacvičila Vierka Godová, korepetítor Martin Torňoš a piesňový materiál vybrali Ján a Miroslav Zvarovci.

Špeciálne ceny získali: ženská spevácka skupina KUS Mladosť z Lugu za zmes slovenských ľudových piesní Ešťe sa ňevidám. Umelecká vedúca a piesňový materiál vybrala Vera Bažaľová a ženská spevácka skupina SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu za zmes slovenských ľudových piesní Pod krídlom husi. Umelecká vedúca a piesňový materiál vybrala Tatiana Jašková.

 

V kategórii tanečných skupín výsledky boli nasledujúce:

  1. cena: Pivnica, SKUS Pivnica, FS V pivnickom poli – staršia tanečná skupina:Pôvodný tanec V zime na tanci| Autor choreografie a umelecký vedúci Janko Merník, vedúci orchestra Vladko Valentík-Gonzo a Ondrej Maglovský. Pivničania získali aj sošku NRSNM.
  2. cena: Nový Sad, SKC P. J. Šafárika – folklórny súbor Šafárik:Štylizovaný tanec Hrala sa ďievčina, autor choreografie Ivan Slávik, umelecký vedúci Filip Ďurík a vedúca orchestra Tatiana Jašková.
  3. cena: Hložany, KOS Jednota – mladšia tanečná skupina:Štylizovaný tanec Zažeň, Jaňík, ovce…Autor choreografie a umelecký vedúci Jaroslav Kriška, vedúci orchestra Ivan Galamboš.

Špeciálnu cenu získal folklórny súbor Padina, SKUS Slnečnica: Zvyk Na Šťefana, autorka choreografie Anna Halajová, nacvičili: Anna Halajová a kolektív, vedúci orchestra bol Vladimír Halaj.

 

Diplomy za ľudový kroj získali Folklórny súbory SKOS Erdevík z ErdevíkaSKUS Slnečnica z Padiny a SKUS Pivnica.

 

Režisér festivalu Podpolianske slávnosti v Detve Vlastimil Fabišík oznámil, že na Krajanskej nedeli 2024 budú účinkovať súbory V pivnickom poli z Pivnice a SKOS Erdevík, kým súbor P. J. Šafárika z Nového Sadu je pozvaný na medzinárodný festival Jánošíkov dukát do Prahy.

 

Podľa ustáleného modelu organizovania slovenských vojvodinských festivalov, ktoré majú celomenšinový ráz, spoluzakladateľmi festivalu Tancuj, tancuj… i tentoraz boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a KOS Jednota z Hložian. Organizátormi –Miestne spoločenstvo Hložany, Obec Báčsky Petrovec a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Okrem spomenutých zakladateľov a organizátorov, festival finančne podporili i Ministerstvo kultúry Srbskej republiky, Autonómna pokrajina Vojvodina, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obec Báčsky Petrovec, Miestne spoločenstvo Hložany, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian.

Festival mal niekoľko sprievodných podujatí – jarmok v organizácii SŽ Slovenka, výstavu V jednu všednú sobotu v minulosti, tiež SŽ Slovenka a 30. Hložiansku paletu – výstavu hložianskych výtvarných umelcov. Tiež výstavy fotografií Svet starých očami mladých a 110 rokov divadla v Hložanoch.