Zasadnutie komisie pre zabezpečenie Slovenskeho centra v Novom Sade

Dňa 14. júna 2023 o 13.00 hodine v miestnostiach NRSNM sa uskutočnilo zasadnutie Komisie pre zabezpečenie budovy Slovenského centra v Novom Sade, na ktorom sa rozoberali možnosti realizácie projektu zabezpečenia Slovenského centra, v ktorom by sídlili slovenské inštitúcie v Novom Sade.

Zúčastnili sa ho predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, predstaviteľ Obce Stará Pazova Janko Havran, predstaviteľka Obce Kovačica Mariana Melišová, riaditeľka NVU Hlas ľudu Milana Arňašová-Radić, predsedníčka MOMS Petrovec Katarína Melegová-Melichová a tajomníčka NRSNM Mária Poptešinová.