Kovačica 221-ročná

V rámci kovačických májových osláv v sobotu 20. mája 2023 sa uskutočnila aj prehliadka folklórnych skupín, na ktorej sa zúčastnilo vyše päťsto účastníkov zo siedmich slovenských prostredí. Prihovorila sa i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, ktorá vo svojom prejave zdôraznila, že by sme mali byť povďační našim predkom za všetku  námahu – existenčnú a duchovnú, ktorú prejavovali ku svojim potomkom, keď ich sem kedysi dávno viedli za vidinou lepšieho a krajšieho života. A že sa vďaka úsiliu generácií do dnešných dní zachoval náš materinský jazyk a nadovšetko bohatá tradícia.