Kategória Aktuality

Oslavy v Padine

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Slnečnica a Základná škola maršala Tita v Padine pri príležitosti osláv Dňa Padiny, v piatok 18. augusta 2023 o 20.30 hodine v Športovom stredisku“ Dolina“ Padina usporiadali kultúrno-umelecký program „ Dedičstvo naších predkov“.  Na programe vystúpili folklórne skupiny SKUS Slnečnica, najmladšia, stredná a staršia, ktoré…

Deň svätého Štefana

Vo štvrtok 17. augusta 2023 sa vo Veľkej sále Novosadského divadla o 18.00 hod konala slávnosť pri príležitosti maďarského národného sviatku svätého Štefana, kráľa a štátnika, ktorý bol vyhlásený za svätého 20. augusta, ale slávnostný program Národnostná rada maďarskej národnostnej menšiny…

Slovenské národné slávnosti

Slovenské národné slávnosti sú významným národným a kultúrnym podujatím pre slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku, ktoré naša najvyššia zastupiteľská inštitúcia Slovákov v Srbsku vyhlásila za úradný sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku v roku 2009. Pod ich organizáciou sa podpisujú…

Slávnostné zasadnutie NRSNM

V podvečer tohtoročných Slovenských národných slávností dňa 10. augusta 2023 vo veľkej sale Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie NRSNM. Prítomných najprv privítala predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová, potom sa prihovoril minister pre ľudské a menšinové práva Tomislav…

Otvárací program SNS 2023

Druhý augustový víkend v Báčskom Petrovci sa tradične niesol v znamení veľkolepého sviatku vojvodinských Slovákov v Srbsku – Slovenských   národných slávností. Оrganizátormi boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Okres Báčsky Petrovec a Matica slovenská v Srbsku. Oficiálnym začiatkom slávností bol…

Vzácna návšteva zo Slovenskej republiky

Dňa 11. augusta 2023 v ústredí Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade predsedníčku Dušanku Petrákovú oficiálne navštívila Silvia Hroncová, ministerka kultúry SR  s delegáciou, J.E. Fedor Rosocha, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku a Ing. Miloš…

Podpora národnostných rád národnostných menšín

V pokrajinskej vláde boli dňa 11. júla t.r. podpísané zmluvy s predstaviteľmi 17 národnostných rád, ktorých sídla sa nachádzajú na území AP Vojvodiny. Po prerovnaní rozpočtu AP Vojvodiny bola národnostným radám pridelená suma 10 miliónov dinárov, z ktorých päť miliónov…

Iniciatíva na otvorenie slovenských tried

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na svojom 9. zasadnutí doniesla rozhodnutie o iniciatíve na otvorenie kombinovaných slovenských tried na druhom stupni vzdelávania v zmysle Zákona o základnom vzdelávaní a výchove, článok 31. odsek 7. Predseda Výboru pre vzdelávanie Janko Pavlis…

K pamätnému Dňu zahraničných Slovákov

Dňa 5. júla 2023 si na Slovensku pripomínajú nielen štátny sviatok – Deň Cyrila a Metoda, ale aj pamätný Deň zahraničných Slovákov v organizácii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Záštitu nad podujatím prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí…

Deň višní v Jánošíku

Dňa 1. júla 2023 v Jánošíku sa v organizácii tamojšieho ženského spolku žien Jánošíčanka po štrnástykrát uskutočnil Deň višní. Podujatie zapadlo do celoročných osláv 200. výročia príchodu Slovákov do tohto prostredia. Deň višní v Jánošíku obsahoval i súťaž o najchutnejší…