Z návštevy evanjelikov z Liptovského Mikuláša

Dňa 10. mája 2024 sídlo NRSNM v Novom Sade navštívil cirkevný zbor ECAV z Liptovského Mikuláša zo Slovenskej republiky v čele s námestným farárom Mgr. Jozefom Havrilom ml. a Mgr. Jánom Zahorcom, farárom ev. cirkevného zboru v Pivnici. Vzácnych hostí zo Slovenska privítala predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a zoznámila ich s činnosťou národnostnej rady. Tento zbor inak bol na návšteve Pivnice, kde sa konali oslavy venované 200. výročiu posvätenia kameňa tamojšieho evanjelického chrámu. V delegácii hostí z Liptovského Mikuláša boli i predsedajúci farár Mgr. Marián Bochnička a zborový farár Mgr. Vladimír Ferenčík.