Konferencia venovaná Martinovi Jonášovi

Dňa 11. mája 2024 vo veľkej sieni Miestneho spoločenstva v Kovačici sa uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Jonáš – minulosť, súčasnosť, budúcnosť venovaná osobnosti a dielu insitného umelca Martina Jonáša. Podujatie sa uskutočnilo z príležitosti 100. výročia narodenia tohto významného maliara a príspevky prezentovalo vyše 20 účastníkov zo Srbska, Slovenska a Rumunska. V úvodnej časti podujatia prítomným sa prihovorili: predseda Rady MS Kovačica Adam Jonáš, predseda Obce Kovačica Jaroslav Hrubík, predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Michal Pavúk. Moderátorkami programu boli Anička Chalupová a Anna-Andrea Holíková. Príspevky predniesli odborníci z oblasti výtvarného umenia, kultúrni dejatelia, spisovatelia a novinári, ako aj niekdajší spolupracovníci Martina Jonáša a ctitelia jeho umeleckého diela. Na konferencii sa zúčastnili Anna Žolnajová-Barcová, Martina Čížiková (pravnučka Martina Jonáša), Pavel Jonáš, Ján Čech, Ján Špringeľ, Pavel Babka, Ivan Melicherčík (jeho príspevok prečítala Anička Chalupová), Jarmila Gerbocová, Ján Jančovic (jeho príspevok prečítal Miroslav Činčura), Mojmír Vrlík, Blažena Miroslava Karkušová, Anna-Andrea Holíková, Zuzana Čížiková, Olinka Glóziková-Jonášová, Svetluša Hlaváčová, Alžbeta Babková, Katarína Pucovská, Ján Kišgeci, Martin Prebudila, Vladimír Valentík, Adam Jonáš a Mária Kotvášová-Jonášová. Do diskusie sa zapojili aj Ján Glózik a Tatiana Brtková.