K storočnici Martina Jonáša v rámci Májových osláv Kovačice

Do bohatých Májových osláv Kovačice a v rámci zaznamenávania 100. výročia od narodenia svetoznámeho insitného maliara Martina Jonáša na nádvorí galérií insitného umenia a galérie Babka 9. mája 2024 v Kovačici sa uskutočnila debata o návrhu etického kódexu kovačických insitných maliarov. Prítomných privítal Pavel Babka a v debate sa zúčastnili riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied Dr. Jozef Vozár a riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej Katarína Koňariková. V pokračovaní programu sa uskutočnila prezentácia jubilejnej poštovej známky vydanej k stému výročiu narodenia Martina Jonáša. Pri tejto príležitosti sa prihovoril generálny riaditeľ Pošty Srbska Zoran Đorđević, ktorý slávnostne odovzdal jubilejnú poštovú známku kovačickým insitným maliarom predstaviteľom kultúrnych ustanovizní a inštitúcií. Pri tejto príležitosti sa prihovorili i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Michal Pavúk.

V ten istý deň sa uskutočnilo i kladenie vencov na hrobku Martina Jonáša v kovačickom cintoríne a následne v Galérii insitného umenia bola otvorená veľká výstava obrazov a grafík tohto významného umelca. Prítomných privítala riaditeľka GIU Anna Žolnajová-Barcová, prihovorili sa aj majiteľ súkromnej galérie Spomienky v rámoch a znalec Jonášovho diela Ján Čech a zástupkyňa veľvyslanca SR Monika Podsklanová-Šuhajdová. Výstavu otvoril predseda Obce Kovačica Jaroslav Hrubík. Hudobné body v rámci vernisáže predviedli Emil Nemček na harmonikе a Olga Siantová na harfe.