Zasadala Školská komisia v Bratislave

V pondelok 6. mája 2024 sa v Bratislave konala Školská komisia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu v organizácii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Slovenské školstvo v Srbsku predstavovali Svetlana Zolňanová, Tatiana Naďová a Mária Andrášiková. Konferenciu otvorila predsedníčka USZZ Dagmar Repčeková a predostrela svoj program priorít v oblasti vzdelávania, ktorým sa Úrad bude venovať v nastávajúcom období. Konferenciu svojou prítomnosťou poctila aj predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Paula Puškárová.

Na konferencii boli predvedené skúsenosti a postrehy z účasti krajanov z Maďarska, Srbska, Rumunska, Poľska, a Chorvátska na aktivitách ÚSŽZ a aktivitách MŠVVaŠ SR v oblasti podpory krajanského školstva a vzdelávania:

– dotácie ÚSŽZ na podporu aktivít v oblasti národnostného školstva

– účasť krajanských detí v táboroch ÚSŽZ (4 turnusy letných táborov pre krajanskú mládež na území SR, na Donovaloch a na Orave)

– aktivity realizované v spolupráci s Metodickým centrom pre Slovákov žijúcich v zahraničí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (školy v prírode, semináre pre pedagógov, online vzdelávanie slovenského jazyka)

– účasť žiakov na početných súťažiach v organizácii alebo za podpory USZZ.