68. Literárne snemovanie

Dňa 18. mája 2024 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa uskutočnilo 68. literárne snemovanie. Príspevky boli venované jubilujúcim autorom – Viere Benkovej (85), Michalovi Harpáňovi (80), Víťazoslavovi Hroncovi (80), Dalimírovi Hajkovi (80) a Jozefovi Klátikovi (75) a nášmu jubilujúcemu mesačníku pre literature a kultúru Novému životu (75). Úvodné slová patrili Zdenke Valentovej Belićovej, šéfredaktorke časopisu Nový život a Vladimírovi Valentíkovi, riaditeľovi Slovenského vydavateľského centra. Úvodom snemovania Cena Nového života za rok 2023 bola odovzadaná Samuelovi Koruniakovi za príspevok Prof. Daniel Dudok jeden z významných priekopníkov našej slovakistiky. V mene komisie zdôvodnenie prečítala Annamária Boldocká Grbićová a cenu prevzala laureátova matka Zuzana Medveďová-Koruniaková.

Toto najstaršie kultúrne podujatie vojvodinských Slovákov podporili: Výbor pre kultúru NRSNM, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Kancelária pre Slovákov žijúcich v zahraničí.