Kategória Aktuality

6. zasadnutie NRSNM

V staropazovskom Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku hrdinu Janka Čmelíka sa dňa 4. mája 2023 uskutočnilo 6. zasadnutie NRSNM za prítomnosti 23 členov národnostnej rady. Prerokovaných a schválených bolo 9 bodov rokovacieho programu a na samej schôdzi dva body – konkrétne Schválenie Pracovných pravidiel pre…

K vydávaniu učebníc

V piatok 5. mája t.r. sa v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi vydavateľstiev Klett, Nový logos a Freska. V mene vydavateľstiev sa na zasadnutí zúčastnila riditeľka Gordana Kneževićová Orlićová a redaktorka Tijana…

Podpísaná Dolnozemská dohoda

V piatok 14. apríla 2023 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa príslušné organizácie slovenských spolkov a organizácií dohodli o termínoch realizácii 19. spoločných projektov medzi Slovákmi žijúcimi v Srbsku (Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica…

Predsedníčka NRSNM v Kultúrnom centre Kysáč

Predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková dňa 5. apríla 2023 navštívila Kultúrne centrum Kysáč a stretla sa tam s riaditeľom tohto centra, pokrajinským poslancom a podpredsednom NRSNM Pavlom Surovým. P. Surový jej predstavil svoju umeleckú fotografickú tvorbu ako výsledok jeho záľuby k slovenskému ľudovému kroju, za…

Z oslavy dňa školy v Hložanoch

Dňa 5. apríla 2023 v Hložanoch sa uskutočnil Deň Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina a zároveň bola odprezentovaná dvojjazyková pamätnica 250 rokov školstva v Hložanoch (v slovenčine a v srbčine). V rámci bohatého školského programu sa prihovorila i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, ktorá zdôraznila, že je práve…

Na návšteve Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Dňa 4. apríla 2023 predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková s tajomníčkou NRSNM Máriou Poptešinovou v Budapešti navštívili sídlo Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. V mene tejto celomenšinovej inštitúcie Slovákov v Maďarsku privítala ich predsedníčka Alžbeta Hollerová Račková so svojimi spolupracovníkmi. Delegácia NRSNM okrem návštevy sídla CSSM…

Oblastná súťaž zo slovenčiny

V sobotu 1. apríla 2023 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci z Banátu súťažili na ZŠ bratstvo v Aradáči a žiaci z Báčke…

2. Veľkonočná výstava

Dňa 31. marca 2023 v Kultúrnom stredisku v Báčskom Petrovci Združenie petrovských výtvarných umelcov pripravilo 2. Veľkonočnú výstavu. V rámci slávnostného programu otvorenia hovorili: predsedníčka združenia Mária Struhárová, podpredseda združenia Sava Spremo, výtvarný kritik Vladimír Valentík a výstavu otvorila predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková. Umelcom…

Z návštevy u pokrajinského ombudsmana

Dňa 29. marca 2023 na pozvanie pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana túto inštitúciu v Novom Sade navštívili predsedovia štyroch národnostných rád – slovenskej, poľskej, egyptskej a gréckej. V rámci tejto návštevy zástupcov rád prijali – pokrajinský ochranca občanov – ombudsmanka…