Kovačica 222-ročná

V rámci kovačických májových osláv v sobotu 18. mája 2024 sa vo vynovenom Dome kultúry 3. októbra v Kovačici uskutočnil ústredný kultúrno-umelecký program s účasťou folklórnych súborov z Lugu, Nového Sadu, Aradáča, Hložian, Kysáča a samozrejme domácich účastníkov. V úvodnej časti programu sa prihovorili predseda Obce Kovačica Jaroslav Hrubík a predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková. Ona totiž vo svojom prejave zdôraznila, že je ,,renovovaný dom kultúry svojráznym darčekom k dvesto dvadsiatemu druhému výročiu Kovačice. Je to aj zabezpečenie podmienok na ešte lepšiu, bohatšiu a kvalitnejšiu činnosť, čiže hudobno-folklórneho, divadelného, literárneho, filmového a iných druhov umenia. Veď práve kultúra predstavuje nadstavbu spoločnosti a umožňuje jej vývin a posun dopredu.”