Kategória Aktuality

Súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy

Dňa 20. mája 2023 sa na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl a žiakov, ktorí navštevujú fakultatívny program slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. Na súťaži sa zúčastnilo 36 žiakov…

Udelenie cien Pro Cultura Slovaca

Dňa 20. mája 2023 v centrálnom sídle DZSČR bola udelená Cena Pro Cultura Slovaca. Jej tohtoročnými laureátmi sa stali: Mgr. Pavel Hlásznik z Rumunska – za prínos v oblasti tvorby a realizácie významných kultúrnych podujatí, za šírenie dobrého mena slovenského…

Návšteva z Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev

V pondelok 22. mája 2023 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková v miestnostiach NRSNM prijala Milinku Chrťanovú, úradujúcu asistentku pokrajinského tajomníka národnostných menšín – národnostných spoločenstiev. Témou rozhovoru bola doterajšia, ale aj spolupráca v nadchádzajúcom období.

Prezentácia slovenčiny v Šíde

V stredu, 17. mája predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková a koordinátoka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová navštívili Slovákov v Šíde. Sústredenie v Slovenskom dome zorganizovala Nataša Kolárová, členka VR NRSNM. Rodičom, starým rodičom a početným médiám predstaviteľky NRSNM prezentovali možnosť vyučovania sa slovenského…

Jarný salón v Kovačici

V rámci Kovačických osláv 2023, ktoré prebiehajú od 13. do 25. mája v sobotu 20. mája sa pri otvorení výstavy insitného umenia – Jarného salónu v Galérii insitného umenia v Kovačici zúčastnila a prejavom prihovorila i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková. Pritom zdôraznila, že prostredníctvom ďalšej krásnej…

Národnostná rada darovala laptop Ústrednému archívu SEAVC v Srbsku

V utorok 16. mája 2023 v miestnostiach Ústredného archívu SEAVC v Srbsku v Starej Pazove predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková spolu s tajomníčkou NRSNM Máriou Poptešinovou odovzdali Ústrednému archívu SEAVC v Srbsku darček – laptop. Je to vzácna pracovná pomôcka, ktorou možno zachovať archívnu dokumentáciu v elektronickej podobe.…

220 rokov školstva v Kovačici

V rámci bohatého programu zaznamenávania 220. výročia školstva v Kovačici dňa 15. mája 2023 sa na Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici najprv uskutočnilo odhaľovanie pamätnej tabule, mali tam deň otvorených dverí a v pokračovaní bolo otvorenie galérie riaditeľov. V Dome kultúry 3. októbra sa uskutočnila…

V Petrovci zasadala školská komisia

V piatok 12. mája 2023 sa na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci uskutočnilo ďalšie zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie, Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia školstva z Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Ukrajiny a…

Inštalovaný nový farár aradáčsky Mgr. Dušan Hučka

V sobotu 6.mája 2023 na slávnostných službách  Božích v cirkevnom zbore Aradáč,  do služby zborového farára aradáčského a administrátora zreňaninského a ostojićevského, inštalovaný bol Mgr. Dušan Hučka. Na slávnostnej inštalácii v Aradáči sa zúčastnila aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej…