Súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy

Dňa 11. mája 2024 sa na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl a žiakov, ktorí navštevujú fakultatívny program slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. Na súťaži sa zúčastnilo 29 žiakov z gymnázií v Báčskom Petrovci, v Kovačici, zo Strednej zdravotníckej školy v Novom Sade a z Gymnázia Branka Radičevića v Starej Pazove. Organizátori súťaže boli Ministerstvo osvety, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinská slovakistická spoločnosť.

Pre žiakov, ktorí obsadili 1., 2. a 3. miesta Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny zabezpečila pobyt na päťdňovom tábore v Slovenskej republike a pre štvrtákov účasť na Letnej škole zo slovenského jazyka pre maturantov.