Kategória Výzvy

Konkurzy v oblasti informovania

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje: KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – JEDNORÁZOVÉ GRANTY PRE ŠKOLENIE A PRAX KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – WEB…

SÚBEH – Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Výbor pre úradné používanie jazyka a písmaNárodnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny S Ú B E H na udeľovanie finančných prostriedkovmimovládnym organizáciám a mládežníckym zduženiam slovenského národného spoločenstva v Srbsku