Kategória Výzvy

LITERÁRNA SÚŤAŽ na poviedku a báseň pre deti

Slovenské vydavateľské centrum, redakcia časopisu Zornička a Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM vypisujú LITERÁRNU SÚŤAŽ na poviedku a báseň pre deti Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne…

Literárna súťaž Nového života

Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vypisujúsúťaž na najlepšiu prózu, básnický cyklus a literárnu esej. Oceňovacia porota vymenovaná Literárnou komisiou Výboru pre kultúru NRSNM…

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec vypisujú S Ú B E H na žiacke literárne práce (próza a poézia)téma je voľná Práce treba zasielať v…

Zlatý kľúč 2015

Spoluzakladatelia a spoluorganizátori festivalu Zlatý kľúč vypisujúV ý z v una tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby

Program 22. DFF Zlatá brána – Kysáč 2015

piatok 19. júna 2015 – o 17.00 h v predškolskej ustanovizni Lienka otvorenie výstavy detských prác Lienkin farebný svet (Železničná 1)– o 19.00 h v Galérii SND otvorenie 3. bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov (Slovenská 47)– o 20.00 h v ZŠ…

2. Seminár kreatívneho písania

Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisujeV ý z v una účasť na 2. Seminári kreatívneho písania

Konkurzy v oblasti informovania

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje: KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – JEDNORÁZOVÉ GRANTY PRE ŠKOLENIE A PRAX KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – WEB…