5. konkurz na udelenie výročnej ceny Anny Nemogovej-Kolárovej

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
4. mája 2016 vypísala
5. konkurz na udelenie výročnej ceny Anny Nemogovej-Kolárovej
za najlepší mediálny produkt o slovenskej národnosti v Srbsku.
Uzávierka konkurzu je 20. júla 2016.

Cena sa udeľuje za najlepší mediálny produkt, ktorý sa zaoberá hociktorým aspektom života slovenskej národnosti alebo jednotlivcom, ktorý je príslušníkom slovenskej národnosti v Srbsku.

Mediálny product musí byť zverejnený v hociktorom jazyku okrem slovenského, v printových alebo elektronických médiách (rozhlas, TV, internet).

Príspevky, ktoré sa prihlasujú na konkurz musia byť zverejnené v období 01. augusta 2015 až 20. júla 2016.

Každý novinár/ka má právo zaslať maximálne tri príspevky. S príspevkami, ktoré sú v jazykoch iných národov a národností treba zaslať preklad do slovenského alebo srbského jazyka.

Cena pozostáva z dvoch diplomov a finančnej odmeny vo výške 250 € v dinárovej protihodnote pre autora.

Prihlášku na konkurz môže zaslať redakcia alebo jednotlivec poštovou zásielkou na adresu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny s heslom Pre novinársky konkurz (NRSNM, Bul. M. Pupina 1/IV, 21000 Nový Sad).

>> Podmienky konkurzu

>> Prihláška