Súbeh na vypracovanie scenára a realizáciu Otváracieho programu Slovenských národných slávností 2016

Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

vypisuje

S ú b e h
na vypracovanie scenára a realizáciu
Otváracieho programu Slovenských národných slávností 2016

V záujme zveľadenia programovej náplne Slovenských národných slávností v roku 2016 a s cieľom podnietiť novú súčasnú tvorbu, Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vyzýva všetkých tvorivých jednotlivcov a kreatívne tímy aktívne sa zúčastniť Súbehu na Otvárací program SNS 2016.

Uchádzači na Súbeh sú povinní do 31. mája 2016 zaslať:

  • detailne rozpracovaný námet na scenár Otváracieho programu Slovenských národných slávností 2016 na tému 150. výročia divadelníctva v Báčskom Petrovci a 25. obnovených Slovenských národných slávností
  • návrh produkčného a realizačného tímu Otváracieho programu SNS 2016
  • finančný plán obsahujúci položky pre segmenty projektu

Kritériá súbehu:

  • Otvárací program SNS 2016 je umelecký multimediálny program, ktorého obsah má za cieľ inventívnym a pútavým spôsobom prezentovať najvyššie dosahy slovenskej kultúrnej tvorby v Srbsku.
  • Otvárací program trvá 50 minút a obsahuje hovorené, hrané, hudobné, tanečné, vizuálne a iné pasáže späté s kultúrnou a umeleckou tvorbou Slovákov žijúcich v Srbsku.
  • Námety musia byť pôvodné a zatiaľ nezverejnené.
  • Autor môže prihlásiť do súbehu len taký námet, na ktorý má v plnom rozsahu autorské práva.
  • Námety musia byť v slovenskom jazyku a odovzdať ich treba v troch exemplároch.

Námety doručiť na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny,
Bulevar Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad 21 000

Obálku treba označiť heslom:
SÚBEH NA OTVÁRACÍ PROGRAM SNS 2016