Kategória Výzvy

12. festival Zuzany Kardelisovej v Kysáči

Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanieKultúrne centrum KysáčVás pozýva na 12. festival Zuzany Kardelisovej, festival ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti, ktorý sa uskutoční v Kysáči 5. – 8. novembra 2015

Súbeh na štipendium NRSNM

Rozhodnutím NRSNM na zasadnutí  18.03. a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma NRSNM na rok 2015 a na základe rozhodnutia Výboru pre…

Malý formát

Výtvarná komisia Výboru pre kultúru NRSNM po prvýkrát usporiada výstavu prác malého formátu. Vernisáž výstavy bude na začiatku novembra 2015. K tej príležitosti sa pripravuje katalóg s reprodukciami diel všetkých účastníkov. Po slovensky školení (akademickí) umelci, čakáme na Vaše práce.…

Výzva na účasť v projekte Moje slovenské korene

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, plánuje podporiť žiakov a profesorov, ktorí sa snažia udržiavať svoje tradície za účelom skvalitnenia vyučovania v slovenskej reči na školách a zachovania…

Výzva na účasť v projekte

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, plánuje podporiť školy a profesorov, ktorí sa snažia inovovať svoj vyučovací proces použitím súčasných technológií za účelom skvalitnenia vyučovania v slovenskej reči na školách. >> VÝZVA…