Kategória Výzvy

Pozvánka na 9. kolo Kurzu jazykovej kultúry

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov organizujú 9. kolo KURZU JAZYKOVEJ KULTÚRY pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými pracuje prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského…

Pracovné stretnutie Aktívu riaditeľov škôl

Pozvánka na pracovné stretnutie Aktívu riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré sa uskutoční v piatok 4. marca 2011 o 12. hod. v Strednej Poľnohospodárskej škole v Báči. NÁVRH ROKOVACIEHO PROGRAMU: 1. Príhovor riaditeľky školy 2. Kalendár vzdelávacích programov Ministerstva…

42. PSDS Divadelný vavrín

42. prehliadka slovenských divadelných súborov – Divadelný vavrín 2011 sa uskutoční v Starej Pazove v dňoch 8. až 17. apríla roku 2011. Prihlášky na účasť je potrebné zaslať do 13. marca 2011. SKUS Janka Čmelíka ul. Cyrila a Metoda 11…

Pozvánka na pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny

Pozvánka na pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny, ktoré sa uskutoční v pondelok 7. februára 2011 o 15. hod. v zborovni Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. NÁVRH ROKOVACIEHO PROGRAMU: 1. Správa o činnosti Aktívu učiteľov slovenčiny na rok 2010…

Pozvánka na 8. kolo kurzu jazykovej kultúry

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov organizujú 8. kolo KURZU JAZYKOVEJ KULTÚRY pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými pracuje prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského…

Súbeh na sufinancovanie projektov z oblasti kultúrneho dedičstva

Súbeh Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko rozpísalo súbeh na sufinancovanie projektov z oblasti kultúrneho dedičstva v Srbsku v roku 2011. Súbeh sa vzťahuje na projekty z týchto oblastí: zachovávanie, ochrana a prezentovanie nehnuteľného kultúrneho dedičstva; zachovávanie, ochrana a prezentovanie archeologického dedičstva;…

Konkurz na dotácie organizáciám etnických spoločenstiev

Súbeh: Pokrajinský sekretariát pre predpisy, správu a národnostné spoločenstvá vypísal Konkurz na dotácie organizáciám etnických spoločenstiev v Autonómnej pokrajine  Vojvodine. Súbeh sa vypisuje na spolufinancovanie bežnej činnosti, projektov a organizovanie podujatí, ako aj na obstaranie vybavenia a investičné vklady organizácií…

Výzva – 11. ročník súťaže pôvodných dramatických textov

Výzva Divadelný ústav Bratislava 11. ročník súťaže pôvodných dramatických textov (4.1. 2011 – 28.2.2011)  Divadelný ústav Bratislava vyhlasuje už jedenásty ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2010. Súťaž Dráma je dlhoročný projekt…