Kategória Výzvy

Vysokoškolské štipendiá

Rozhodnutím NRSNM na zasadnutí zo dňa 30.09.2016 a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma NRSNM na rok 2016, Národnostná rada slovenskej národnostnej…

Výzva na účasť v projekte – Moji slovenskí predkovia

Vážená kolegyne, kolegovia, milí žiaci, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, plánuje podporiť žiakov a profesorov, ktorí sa snažia udržiavať svoje tradície za účelom skvalitnenia vyučovania v slovenskej…

ŠTIPENDIUM NRSNM pre stredoškolákov

Na návrh Výboru pre vzdelávanie zo zasadnutia 12. 09. 2016 a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2016, rozhodnutím Výkonnej rady NRSNM zo dňa 19.09.2016, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí…

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec vypisujú S Ú B E H na žiacke literárne práce (próza a poézia)Téma je voľná Práce treba zasielať v…

Literárna súťaž Nového života

Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Slovenské vydavateľské centrum a Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život vypisujúsúťaž na najlepšiu prózu, básnický cyklus a literárnu esej. Oceňovacia porota vymenovaná Literárnou komisiou Výboru pre…

LITERÁRNA SÚŤAŽ na poviedku a báseň pre deti

Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM, Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička vypisujú LITERÁRNU SÚŤAŽ na poviedku a báseň pre deti Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne…