Kategória Výzvy

Informácia o možnosti zapojenia sa žiakov do táborov v SR

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2015 odporúča početné podujatia na ktorých sa môžu zúčastniť aj žiaci a profesori na odbornom zdokonaľovaní z Vašej školy:

SÚBEH na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym zduženiam slovenského národného spoločenstva v Srbsku

Na súbeh sa môžu prihlásiť registrované právnické osoby – organizácie a združenia, ktorých činnosť spočíva na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska. Finančne budú podporené tie projekty, ktoré budú propagovať zveľadenie, zachovávanie, pestovanie a popularizovanie slovenského jazyka, písma…

P O Z V Á N K A na 3. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie

3. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie, sa uskutoční v pondelok 4. mája roku 2015 o 13.00 hodine, v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny,  bul. Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad. Návrh  rokovacieho programu: Schvaľovanie zápisnice z minulého zasadnutia Plán realizácie…