Kategória Výzvy

Pozvánka na 8. kolo kurzu jazykovej kultúry

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov organizujú 8. kolo KURZU JAZYKOVEJ KULTÚRY pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými pracuje prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského…

Súbeh na sufinancovanie projektov z oblasti kultúrneho dedičstva

Súbeh Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko rozpísalo súbeh na sufinancovanie projektov z oblasti kultúrneho dedičstva v Srbsku v roku 2011. Súbeh sa vzťahuje na projekty z týchto oblastí: zachovávanie, ochrana a prezentovanie nehnuteľného kultúrneho dedičstva; zachovávanie, ochrana a prezentovanie archeologického dedičstva;…

Konkurz na dotácie organizáciám etnických spoločenstiev

Súbeh: Pokrajinský sekretariát pre predpisy, správu a národnostné spoločenstvá vypísal Konkurz na dotácie organizáciám etnických spoločenstiev v Autonómnej pokrajine  Vojvodine. Súbeh sa vypisuje na spolufinancovanie bežnej činnosti, projektov a organizovanie podujatí, ako aj na obstaranie vybavenia a investičné vklady organizácií…

Výzva – 11. ročník súťaže pôvodných dramatických textov

Výzva Divadelný ústav Bratislava 11. ročník súťaže pôvodných dramatických textov (4.1. 2011 – 28.2.2011)  Divadelný ústav Bratislava vyhlasuje už jedenásty ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2010. Súťaž Dráma je dlhoročný projekt…

Pozvánka na schôdzu Výboru pre vzdelávanie

ktorá sa uskutoční v pondelok, 20. decembra roku 2010 o 13.00 hodine, v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny,  bul. Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad. Návrh  rokovacieho programu: 1. Verifikácia zápisnice z minulého zasadnutia (príloha) 2. Správa o činnosti…

Pozvánka na prvé zasadnutie Komisie pre základné školy

ktoré sa uskutoční dňa 09. 12. 2010 v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, bul. Mihajla Pupina 1/IV so začiatkom o 15.00 hodine. Rokovací program: 1. Konštituovanie komisie 2. Plán činnosti a finančný plán 3. Aktuálna…

Pozvánka na prvé zasadnutie Komisie pre učebnice

ktoré sa uskutoční dňa 09. 12. 2010 v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, bul. Mihajla Pupina 1/IV so začiatkom o 14.00 hodine. Rokovací program: 1. Konštituovanie komisie 2. Plán činnosti a finančný plán 3. Schvaľovanie…

Stretnutie ochotníckych spolkov a združení zo Sriemu

Komisia pre činnosť ochotníckych spolkov a združení na zachovávaní a zveľadení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM Vás pozýva na stretnutie ochotníckych spolkov a združení zo Sriemu, ktoré sa usporiada 28. novembra 2010 o 14,00 hodine v miestnostiach SKUS-u…

7. kolo kurzu jazykovej kultúry

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov organizujú 7. kolo KURZU JAZYKOVEJ KULTÚRY pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými pracuje prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského…