Súbeh na sufinancovanie projektov z oblasti kultúrneho dedičstva

Súbeh

Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko rozpísalo súbeh na sufinancovanie projektov z oblasti kultúrneho dedičstva v Srbsku v roku 2011.

Súbeh sa vzťahuje na projekty z týchto oblastí:
zachovávanie, ochrana a prezentovanie nehnuteľného kultúrneho dedičstva; zachovávanie, ochrana
a prezentovanie archeologického dedičstva; zachovávanie, ochrana a prezentovanie muzeálneho dedičstva; zachovávanie, ochrana a prezentovanie archívneho materiálu; zachovávanie, ochrana a prezentovanie nehmotného dedičstva; zachovávanie, ochrana a prezentovanie cenného knižničného fondu a na činnost knižnično-informačnú.
 
Lehota prihlasovania na súbeh je do 11. januára 2011.
Podrobnejšie sa možete informovať  na webovej stránke Ministerstva kultúry Republiky Srbsko www.kultura.gov.rs (konkursi) alebo na číslo telefónu 011/3398-514.