Výzva – 11. ročník súťaže pôvodných dramatických textov

Výzva
Divadelný ústav Bratislava
11. ročník súťaže pôvodných dramatických textov
(4.1. 2011 – 28.2.2011)

 Divadelný ústav Bratislava vyhlasuje už jedenásty ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2010.
Súťaž Dráma je dlhoročný projekt Divadelného ústavu, ktorý sa komplexne venuje podpore súčasnej dramatickej tvorby, vydávaniu a uvádzaniu súčasných pôvodných textov, podnecuje vznik nových hier etablovaných autorov a motivuje mladých autorov a študentov k tvorbe dramatických textov. Pre dramaturgov slovenských divadiel je prehliadkou noviniek na poli pôvodnej tvorby.
Uzávierka súťaže je 28. februára 2011.
Autor víťazného textu získa finančnú prémiu 1 000 €.
Partnerom súťaže je Slovenský rozhlas, ktorý udeľuje špeciálnu cenu – Rozhlasové naštudovanie textu v Rádiu Devín v roku 2011. Cena Slovenského rozhlasu je nezávislá od rozhodnutia poroty DRÁMA 2010.
Texty finalistov súťaže budú publikované v zborníku Dráma 2010 a na internetovej stránke Divadelného ústavu.
Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne počas záverečného ceremoniálu 7. ročníka festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA dňa 21.5.2011 spolu s verejnou prezentáciou textov prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj.
Podmienky súťaže:
Súťaž je anonymná.Text zaslaný do súťaže DRÁMA 2010 nemôže byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikovaný, inscenovaný a ani inak prezentovaný.
Text nemôže byť dramatizáciou alebo rozhlasovou hrou.
Neoznačené dramatické texty posielajte v jednom výtlačku a v digitálnej podobe na CD na adresu:
Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2010“
Do obálky s textami vložte vyplnenú prihlášku, ktorá je k dispozíci na internetovej stránke http://www.theatre.sk/sk/02/0302-drama.htm
Texty prijaté do súťaže sa nevracajú.
Bližšie informácie o súťaži:
Katarína Ďurčová
katarina.durcova@theatre.sk
02/2048 7600